top of page

Psihterors (1. daļa)

Teh. zin kand. JEĻENAs Bļinņikovas-VJAZEMSKAS ziņojums

 

Izvilkums no Jeļenas Blinikovas-Vjazemskajas tehnisko zinātņu kandidāta, ziņojuma.
Jeļena BĻINŅIKOVA, fiziķis, tehnisko zinātņu kandidāts Andrejs IVANOVS, inžanieris, Neatkarīgās Cilvēktiesību komitejas loceklis

 

Leonīds PETROVSKIS, vēsturnieks, Slāvu zinātņu institūta un Krievijas Zinātņu akadēmijas balkonistikas zinātniskais darbinieks. “Vakara klubs” Nr. 52 (1137) 18.05.96., Materiāls uzrādīts:
Enioloģijas institūtam, Krasnojarskas nodaļai. Starptautiskajai informācijas zinātņu akadēmijai (MAEN) 660000, g. Krasnojarska, a/j 19614, tālr. (3912) 65-62-77

Tehnisko zinātņu kandidāte Elena Bļinnikova-Vjazemskaja seminārā "Krievija un Eiropas Cilvēktiesību konvencija" savā ziņojumā analizēja no Krievijas Federācijas 94 pilsētām saņemto
informāciju Cilvēktiesību informācijas centram par izstarotāju izmantošanu, kas ietekmē psihi un cilvēka ķermeni: pēdējo gadu galvenais sūdzību motīvs - ziņojumā teikts - tās ir sūdzības par teroru, kas pret personu veikts ar radioelektronisko iekārtu palīdzību. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Nomenklatūras sarakstā, kas attiecas uz tehniku, kas tiek atspoguļota valsts plānā un ražošanas tehniskajā plānā, ir bioģeneratori, lāzera staru izstarotāji, ultraskaņas, rentgena, īpaši
augstas frekvences milimetru un ultraskaņas diapazona viļņu garumi, infrasarkanie, ultravioletie, izotopu, infrasarkanie, ultravioletie, gamma-starojumu uztvērēji pārveidotāji visiem
diapozoniem, ultraskaņas un radiostarojuma radiostarojumu pārveidotāji skaņā un attēlā, speciāli līdzekļi pārraidīt šos pārveidotos signālus pa telefonu, televizoru un radiokanāliem, līdzekļi savienot raidīto signālu uztvērējos, televizoros vai kompjūtera tehnikā un citi.

Efektīvu iedarbības metožu veidošanā uz cilvēku no attāluma piedalījās vairums krievu zinātnieki: V.M. Behterevs, B.B. Kažinskis, K.I. Platonovs, A.V. Dubrovskis, V. Messings, A.P. Slobodjaņiks,
M.J. Okuņevs, S.G. Fainbergs, V.M.Svjatoščs, D.V. Kandiba, V.E. Rožkovs, A.V. Čumaks, J.G. Gornijs un citi.

1921. gadā valdībā tika izveidota īpaša nodaļa par distances ietekmi uz bioloģiskajiem objektiem. Organizācijas īpašās nodaļas izstrādes, kas periodiski mainīja savus nosaukumus no VCB uz
FDB, veidoja psihotropo tehnoloģiju metožu pamatu. Šīs izstrādes izraisīja nopietnas bažas Krievijas zinātnieku grupā: Pavlova, Vernadska, Čiževska, Kažinska un citu. Tehnisko zinātņu kandidāts
V.Sļepuha apliecina, ka pie metodiku “psihiskā iedarbība” pirmsākumiem mūsu valstī stāvēja F. Dzeržinska meita M.Teļce un “docente” D. Luni. Pamatuzsvars tika likts, lai izmantotu psihotropos
līdzekļus, kam pamatā dabiskas un sintētiskas narkotikas. Bet pat tad bija novērots, ka psihes deformācijas efekts ievērojami paātrinās, ja eksperimentējamais atrodas augstfrekvences laukā.

 

Visbūtiskākie sasniegumi psihotropo tehnoloģiju un cilvēku ietekmēšanas jomā ir sasniegti hitleriskajā Vācijā. Viena no neparastākajām trešās reiha organizācijām – Anenerbe – tika nodibināta 1933. gadā. Vadījia Aneherbi SS pulkvedis Volframs fon Zīvers. Anenerbes sastāvā bija starojošās biedrības loža, ko vēlāk nosauca par Vrila Biedrību. Četrdesmitajos gados Vācijā tika izvērsti superslepeno psihofizioloģiskie zinātniskās pētniecības darbi neiedomājamos apmēros, piesaistot visu vislabāko, kas bija Indijā, Tibetā, Ķīnā, Eiropā, Āfrikā, PSRS un Amerikā. Īsi formulēts izpētes mērķis - telepsihiskie ieroči vai, kā mēs tagad sakām, “psihotropie ieroči”. Īpašā vērtība ir slepeniem vācu eksperimentiem, kas tika veikti norādītās koncentrācijas nometnēs. Starptautiskajās konvencijās tādi nežēlīgi un necilvēcīgi pētījumi uz dzīvajiem cilvēkiem ir definēti kā noziegums pret cilvēci, tāpēc

nekad pirms kara un nekad pēc kara zinātnieki nav tiesīgi veikt šādus eksperimentus ar dzīviem cilvēkiem. Minēto iemeslu dēļ visi vācu pētnieciskie materiāli ir unikāli un zinātnei ir nenovērtējami.

Pēc kara, visi Vācijas slepenie pētījumi nonāca pie uzvarētājiem – raķešu un inženierzinātņu pētījumi nonāca ASV, bet psihofizioloģiskie (psihotropie) – PSRS. Veicot ilggadējos slepenos pētījumus, mūsdienu zinātnes izstrādātie izstrādājumi paplašina šāda augstfrekvences lauka uzbūves veidus izmantošanu ierobežotā telpā, turklāt pats ģenerators var atrasties pietiekamā attālumā. Kā starojuma pārraidošo avotu no ģeneratora var izmantot dzīvojamo ēku tīklu komunikācijas: apgaismojuma,
telefona un radio, ūdensvadu caurules, radio, televizoru. Individuālās masu apziņas pārvaldības jautājumi tika pētīti PSRS arī “Smadzeņu” institūtā, ko radījis ibrīnišķīgs krievu akadēmiķis
Behterevs. Strādājot šajā virzienā no 30. gadiem, institūta darbinieku skaits bija ievērojami palielinājies vispirms līdz 150 cilvēkiem no labākajiem Krievijas zinātniekiem. Šeit pirmo reizi līdz
ar hipnozes ietekmi tika ieviesti tehniskie jaunumi: cilvēkus apstaroja ar radiosignāliem un dažādu frekvenču skaņas, nemanāmi ietekmējot cilvēka enerģijas sistēmu. Savos darbos N.I. Aņisimovs apliecina, ka 50. gadu beigās mūsdienu vietējais psihotropais ierocis iznācis no NII laboratorijām un kļuvis par speciālo dienestu un militāro dienestu bruņojumu. V.N. Aņisimovs attiecina psihotropo ieroci kā vienu no tā saucamajiem “neletālajiem” ieroču veidiem. Viņa neredzamie komponenti var
nogalināt no attāluma, imitēt vai radīt jebkādu hronisku saslimšanu, padarīt cilvēku par noziedznieku vai nepieskaitāmu, nogāzt cilvēku no kājām, piespiest to paklupt, radīt aviācijas, dzelzceļa vai autokatastrofu, dažu sekunžu laikā sagraut kapitālu būvi, radīt vai izprovocēt jebkādas klimata kataklizmas, vadīt vissarežģītāko ierīci vai mehānismu.

 

Šis ierocis ļauj efektīvi izvest no ierindas dzīvo spēku, izraisot psihes traucējumus, kustību koordināciju, muskuļu tonusu, pārmaiņas dažādās organisma sistēmās, tai skaitā sirds - asinsvadu un redzes aparāta darbību un vadīt cilvēku darbību, jebkura bioloģiskā objekta uzvedību, mainīt pasaules redzējumu.

Pasūtītāji bija Aizsardzības ministrija, CK PSKP un PSRS VDK. Kas attiecas uz VDK, tur izstrādes kurēja piektā un sestā nodaļa. Piektā (“Konstitūcijas aizsardzība”) īstenoja politisko vadību, bet sestā bija atbildīga par darba zinātniski tehnisko pusi. Vissmagākos noziegumus ar šo tehnoloģiju veica 12. superslepenās laboratorijas darbinieki ,PSRS VDK operatīvi tehniskajā uzraudzībā, turklāt tika iznīcināts ļoti liels skaits nevainīgu cilvēku. Ar atsauci uz slēgtajiem avotiem, V.Šepilovs ziņo, ka pēdējo trīs vai četru gadu laikā šī problemātika iegūst arvien lielāku nozīmi. “Ja agrāk stingrās programmēšanas rezultātā tika iegūti praktiski bioroboti, kas nelīdzinājās normālam cilvēkam,” atzīmē V. Šepilovs, tad šobrīd “zombijus ” bieži vien var noteikt tikai speciālists - viņu uzvedība ir parasta un neizraisa aizdomas.” Psihikas vadība, atzīmē V. Šepilovs, kā likums ir vērsta uz sociāli represīviem mērķiem.

Jebkurā gadījumā šāda psihes vadība ir saistīta ar cilvēktiesību pārkāpumiem, jo tiek veikta bez viņa gribas un piekrišanas caur neapzinātu ārēju bezapziņas smadzeņu procesu organizāciju. Bet zombēšanu var uzskatīt par noziedzīgu manipulāciju ar cilvēku. Pētījumi tika veikti untiek veikti ar nevainīgiem pilsoņiem saskaņā ar valdības speciālo lēmumu. Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem 1972. -1973. gadā, PSRS ZA Radioelektronikas institūts pabeidza jaunu radiotehnisko ieroču izgatavošanu un ieviešanu militārajā praksē. Praktiski bija radīta reāla mākslīga vergu rase ar norādītām īpašībām. Kara industriālajā kompleksā pastāv klasifikācija, kur septīto, jaunāko masu iznīcināšanas ieroču paaudzi sauc par ģenētisko aparātu ietekmējošiem ieročiem. Šo informāciju apliecina T.B. Fadejeva. Savos darbos viņa apgalvo, ka par psihotropo ieroču izveides centrs ir un paliek Novosibirska. Astoņdesmito gadu beigās (KPSC CK tiešā kontrolē) tika izveidota aparatūra, kas, iznesta Zemes orbītā, varēja koriģēt iedzīvotāju uzvedību teritorijā, kas pārsniedz Baltkrievijas Republiku. Šajā laikā psihotropo ieroču jomā bija nodarbināti jau vairāk nekā divdesmit institūti un netradicionālo tehnoloģiju Centri pie PSRS Zinātnes un tehnikas Valsts komitejas. Tika izstrādāti un saņemti vairāki veidi dažādi bioģeneratori, kas spēj pielāgoties konkrētā cilvēka bioenerģētiskajām īpašībām. Fiziologi nodarbojās ar elektromagnētiskā starojuma iedarbību uz cilvēka smadzenēm un zombēšanu. Izstrādājumiem uzreiz tika atrasta praktiska lietošana militārajā jomā. PSRS VDK veiksmīgi izmantoja noslepenoto zombēšanas metodiku aģentu un diplomātu sagatavošanai.
Psihotropo ieroču pamata atšķirība no citiem ieroču veidiem ir tāda, ka tā veidošanas un apstrādes procesā paraugus nav iespējams pārbaudīt uz stendiem un mērķiem. Izmēģinājumiem pastāvīgi nepieciešamas dzīvi un veseli “donori” – izmēģinajumu cilvēki, kuri var nomirt eksperimentu gaitā.

Bet par pārbaudes poligoniem bieži kļūst par parasti dzīvojamie dzīvokļi. Ne mazāk kā no 94 Krievijas pilsētām ir saņēmti ziņojumi no pilsoņiem, kuri ir izcietuši psihotropo apstrādi. Sniegtās ziņas pilnībā savos darbos apliecina N.I. Aņisimovs. Psihotropo ieroču izstrādei nemitīgi nepieciešami cilvēki - donori. Par donoru var kļūt par jebkurš cilvēks, ja viņa intelekts un fiziskie dotumi ir nepieciešami eksperimentu veikšanai. Donoru atlase notiek pēc šāda principa. Zināms, ka cilvēku sabiedrība sastāv no noteiktām grupām ar līdzīgu intelektu un psiholoģisko tipu. Atlasot donorus atvērtām psihoprogrammēšanām, un uz viņiem pielietojot psihotehnoloģijas, var slepeni vadīt visu grupu uzvedību, un, sekojoši visu sabiedrību kopumā. Speciālo eksperimentu upuri, parasti kļūst apdāvināti cilvēki, karavīri, kara daļās dienošie, sportiesti, cietumu ieslodzītie, psihiski slimie, kā arī pilnīgi veselie cilvēki.

 

Donoru medības notiek pilsētā vai jebkurā citā apdzīvotā vietā. Tikai pēdējā laikā no Krasnojarskas novada prokuratūras oficiālajiem datiem Krasnojarskas novadā ir pazudis vairāk nekā tūkstotis cilvēku, cik vēl pēc neoficiāliem datiem var tikai nojaust. Ir trīs psihoprogrammēšanas stadijas. Pirmā stadija - smadzeņu kontrole. Otrā stadija - cilvēka psihofiziskās darbības vadība. Un trešā stadiga - izmēģinājuma cilvēka iznīcināšana. Trešā stadija parasti tiek piemērota šādos gadījumos: atmaskošanas iespēja; atstrādātais materiāls nav efektīvs; citu izmēģināmo iebiedēšanai. Iznīcināšanu var veikt gan tradicionālām, gan neradicionālām metodēm. Ar psihotropo iedarbību saprot iedarbību uz cilvēku ar elektromagnētiskiem laukiem un akustiskiem (infraskaņas, ultraskaņas) viļņiem, kas izraisa uzvedības un domāšanas darbības izmaiņas, reakcijas uz notikumiem un situāciju, izraisa traucējumus organisma funkcionālo sistēmu darbībā un audu šūnās. V.N. Aņisimovs uzskata, ka psihotropais ierocis ir unikāls elektronisko staru aparatūras komplekss, kas spēj no liela attāluma vadīt cilvēka psihofizisko darbību, mērķtiecīgi sagraut viņa veselību un novest līdz nāvei.

 

Psihotropais ierocis ir visprecīzākais ierocis, ko lieto kopā ar citiem neletālā tipa ieročiem un psihotehnoloģiskiem ieročiem. Iespaidīgs psihotropo ieroču faktors, uzskata V.N. Aņisimovs ir: torsijas ģeneratori, SVČ ģeneratori, lāzeri, akustiskā un mikroviļņu aparatūra, ko izmanto, kā jaudīgus stacionāro pārvietojamo psihotropo staciju enerģijas avotus, kas atrodas uz Zemes vai ievadīti Kosmosā, gan apkārtējās vides fizikā, kā arī ķīmiskos un gāzveida līdzekļus. Fokusētie starojumu veidi bez traucējumiem un, nezaudējot noteikto jaudu, brīvi ieplūst caur jebkādiem šķēršļiem un ar augstu precizitāti sniedz izvēlēto upuri jebkurā attālumā. Ietekme tiek veikta šūnu -molekulārā līmenī ar smadzeņu psihiskās apstrādes metodi un cilvēka ķermeni pēc asociatīvās un neirovalodiskās psihoprogrammēšanas principa, izmantojot radioakustisko efektu un distances tomogrāfiju.

 

Tiek uzskatīts, ka cilvēka “apstrādāšana” ar radiotehnisko līdzekļu palīdzību pamatā ir mūsu tautieša A.Mihailovskis atklājums, kurš 30. gadu vidū konstatēja, ka dažas elektromagnētisko impulsu kombinācijas, kas atkārtojas ar noteiktu frekvenci, ietekmē smadzeņu zonas, kas ir atbildīgas gan par emocionālo noskaņu, gan par cilvēka orgānu darbu. Pēc savas ietekmes uz dzīvajiem organismiem apstarošana ar magnētisko lauku ir līdzvērtīga radioaktīvajam apstarojumam. Nepiederoši elektromagnētiskie lauki ietekmē cilvēka auru, izraisot garastāvokļa un domāšanas spēju maiņu.  Cilvēka aura ir neviendabīga un veidojas no dažādu orgānu starojuma. Katra cilvēka organisma orgānu viļņveidīgie raksturlielumi jau sen ir zinātnieku aprakstīti un labi zināmi.

Dažu cilvēka ķermeņa daļu rezonanses frekvences:
1. Galva                                        20-30 Hz
2. Acis                                        40-100 Hz
3. Vestibulārais aparāts         0,5 - 13 Hz
4. Sirds                                             4-6 Hz
5. Mugurkauls                                4-6 Hz
6. Kuņģis                                         2-3 Hz
7. Zarnas                                          2-4 Hz
8. Nieres                                          6-8 Hz
9. Rokas                                           2-5 Hz

No UVČ -ultraskaņas starojuma bojājumiem cilvēkam rodas grūti izārstējamas slimības, piemēram, no UVC starojuma iedarbības neizbēgami aktivizējas cilvēka organismā vēža šūnas un vēlāk rodas neārstējama saslimšana ar vēzi. Ar šo starojumu iedarbojoties uz orgāniem, kas atbild par dzīvošanu, var droši izvest tos no ierindas un paredzētajā laikā pacients izbeidz savu eksistenci. Zināms, ka cilvēka smadzenes ir ļoti jutīgas pret siltumu un temperatūras paaugstināšanu. Ja pat nedaudz apstrādātu
galvas smadzenes ar UVČ stariem, tas izraisītu to temperatūras paaugstināšanos, tādējādi izraisot visa organismen darbības traucējumiem. Ja UVS starojuma jauda palielinās, tad notiks spēcīga cilvēka galvas smadzeņu temperatūras palielināšanās un nenovēršama letāla iznākuma iestāšanās. Ja iedarbojas uz cilvēka organisma biostrāvām, kurām ir frekvence no 1 līdz 35 Hz, ar virsfrekvences (SVČ) starojums, tad cilvēkam rodas realitātes uztveres traucējumi, tonusa celšanās vai samazināšanās, satraukums vai apātija, nogurums, spēcīgs pārgurums, nelabums un galvassāpes, iespējama pilnīga instinktīvas sfēras sterilizācija, kā arī sirds bojājumi, sākot no aritmijas līdz pilnīgai tās apstāšanās vietai, kā arī smadzeņu bojājumi un centrālās nervu sistēmas bojājumi. Vērojamas arī citas pazīmes: griezoša sajūta acīs, sāpes ausīs (kā pie atmosfēras spiediena kritumiem), roku tirpšana, dūkoņa galvā, kāju raustīšanās un dedzināšana pēdas. Viļņi, kas aktīvi modulē smadzeņu alfa-ritma frekvences, var izraisīt neatgriezeniskus “lēcienus” uzvedībā

 

Ar SVČ ģeneratoru noteiktām frekvencēm var apspiest vienlaicīgi daudzu cilvēku apziņu un iestāstīt viņiem zināmu uzvedību vai pat svešas idejas. Jaudīgs SVČ starojums spēj izslēgt visus beznosacījuma refleksus, kas padara cilvēku pilnīgi bezpalīdzīgu. Kaitējums strauji pieaug, ja pievienosies traucējumi smadzeņu, sirds un centrālās nervu sistēmas darbībā. Tādus kā viļņu antenas raidītājus pilnīgi var izmantot telefonu un radioreleju tīklus, kanalizācijas un apkures caurules, kā arī televizorus, radio, telefonus un ugunsdrošības signalizāciju, radiotīklu, dzīvojamās ēkas elektrisko instalāciju. Šo veidu slēptai cilvēka materiāla apstrādei tā tehniskās īpatnības dēļ, var nosaukt par tīkla.

 

Tāds veids, kā izveidot augstfrekvences radiolauku dzīvojamās ēkas iekšienē, kad bioenerģētiskā ģeneratora jauda tiek ievadīta caur filtru sistēmu tieši dzīvojamās ēkas sadzīves tīklos. Šis paņēmiens ir enerģiski racionāls un nodrošina slēptu īpašās apstrādes lietošanu, jo desmit metru attālumā no ēkas šādi signāli parasti neparādās. SVČ tehnoloģiju ieviešanas mērogs, īpaši masu iznīcināšanas ieroča veidošanā, ir atkarīgs no SVD ģeneratoru jaudas. Pētījumus par SVD ģeneratoru lietošanu militāros nolūkos veic akadēmiķis Abramenko. Lielas briesmas rada mikroviļņu starojums cilvēkam. Parastā stāvoklī mūsu ķermenis izdala aptuveni 100 Wh siltumu. Tiek uzskatīts par bīstamu dzīvajam organismam, ja absorbētā jauda pārsniedz tā paša energo izdalījumu. Pietiekami spēcīgs mikroviļņu starojums var radīt apdegumu vai siltuma triecienu. Mūsu organisma siltuma ievainojums notiek, ja krītošā starojuma intensitāte ir 1 kW/m2. Principā šāds līmenis ir jau tagad.

 

Jau izveidoti mikroviļņu starojuma ģeneratori, kas ļauj koncentrēt jaudu simtiem megavatu. Zinātnieks no Augstākās nervu darbības institūta un neirofizioloģijas J.Holodovs apstiprināja, ka mikroviļņi var padarīt aklu, atņemt potenci un pat nogalināt. Bet īpaši labi rezultāti tika iegūti psihotropo tehnoloģiju jomā, ietekmējot iedzīvotāju zemapziņu - tā saucamā zombēšana. Jurijs Vorbjevskis savā grāmatā “Klauvējiens pie Zelta vārtiem” apgalvo, ka torsijas lauku aparatūra un ir līdzeklis cilvēka psihes virzīšanai vajadzīgajā virzienā. Vērienīgi pētījumi par torsijas lauku lietošanu militāros nolūkos intensīvi tika veikti vēl hitleriskajā Vācijā. „Arhīvu dokumentos “Anenerbe” tiek uzsvērts, ka tehniski maģisko aparātu iedarbība ir vērsta galvenokārt uz “gribas kristāliem”, īpaši
veidojumi kaut kur – hipofīzes rajonā. 1980. gados padomju akadēmiskajā žurnālā “Kibernētika un medicīna” parādījās profesora pulkveža Georgija Bogdanova psihotropo pētījumu tēma. Viņš rakstīja, ka cilvēka smadzenēs ir pašas dabas iebūvēti visplašākie pusvadītāju struktūru kristāli.

 

Pateicoties šai cietdaļu elektronikai, ir iespējama kodētas informācijas nodošana smadzenēs, kas izraisa tēlu, priekšstatu, vizuālās asociācijas, akustiskās un uzvedības reakcijas. Izmantojot slepenās hitleriskās organizācijas “Anenerbe” mantojumu un arhīvus, krievu militārie speciālisti veiksmīgi izveidojuši principiāli jaunu ieroču veidu, kas ir stingri slepens, tāpēc torsijas tehnoloģijas veiksmīgi tiek izmantotas militāros un citos nolūkos kaitējuma nodarīšanai. Iedzīvotāju( PSRS) masveida kodēšana un zombēšana sākās 1980. gadā. Iedzīvotāju apstrāde bija tik intensīva, ka cilvēki sūdzējās ārstiem par nesaprotamām sajūtām. Dzīvojamie kompleksi, kuros tika uzstādīti bioģeneratori, raksturojās ar augstu vēža saslimstību un pašnāvībām, slepkavībām, ekstremitāšu traumēšanām, kā arī nepilnvērtīgu bērnu dzimšanu. 1990. gada sākumā zinātne un tehnoloģija pievirzījās tuvāk tam, lai izveidotu pilnīgi kompaktas iekārtas (tai skaitā uz torsijas lauku principiem), kas spēj ietekmēt veselus
planētas rajonus – ja šie aparāti tiek izvesti orbītā un pielietoti uz sauszemes mērķiem.

 

Pēc dažām ziņām, psihotropo ieroču izstrādes darbs, kuri spējīgi vadīt cilvēku masu uzvedību, tika ievīti darbā tālajā, aizapvāršņa radiolokācijā, un šeit tika izmantota enerģija, kas ietver planētas jonosfēru – līdz šim mazizpētītu. Darbi strauji intensificējās pēc cilvēka biolauka atklāšanas. Zinātnieki konstatēja supervieglo daļiņu eksistenci, ko nosauca par leptoniem. Letoni miljoniem reižu un pat triljoni reižu vieglāki par elektronu.

Koncentrētie leptons kūļi iziet caur cilvēka aurai kā caur dzēšampapīru. Maskavas zinātnieki fiziķi, pētot mikroleptonu - vismazāko fizisko daļiņu ietekmi uz ogļūdeņražu vielu, nejauši uzdūrās ļoti interesantai savai konstrukcijai, kas sāka strādāt kā smalku fizisko lauku ģenerators. Jau pēc nelielas iedarbības ar lepetona lauku uz pārbaudāmo ,uznāk nepārvarams nogurums, bet, palielinoties intensitātei, cilvēks zaudē spēju sakarīgi (loģiski) domāt. Trešā ietekmes pakāpe “sit” pa vestibulāro aparatūru un cilvēks zaudē orientāciju telpā. Mikroskopiskā trieciena turpmākā pastiprināšanās “piebeidz” slimos orgānus, tāpēc, novājināts ar slimībām, cilvēks mazāk aizsargāts no leptoniem. Maksimālais spēkā esošais mikroleptonu starojums izraisa nāvi. Bioģenerators var atrasties nozīmīgā attālumā no ietekmējamā objekta. Par superslepeno eksperimentu ar leptonu ģeneratoriem kļuva zināms pārbūves gados. Pamatojoties uz vienotu lauka teoriju un pamatojoties uz ilggadējiem A.F.Ohatrina, akadēmiķa, eksperimentiem, iegūtas ziņas par mikroleptonu īpašībām.Tiem ir neliels lādiņš un maza masa, kā arī brīvi iet caur ekrāniem un citiem šķēršļiem. Mikroleptonu starojumu nefiksē mūsu maņu orgāni.

Ilgstoša un sistemātiska apstarošana var izraisīt neatgriezeniskas pārmaiņas nervu sistēmā, galvassāpes, impotences, organisma noguruma palielināšanos, miega traucējumiem, intelektuālās
darbības pasliktināšanos. Šīs frekvences infraskaņas iedarbība var rasties, dabiski, rezonanse var izraisīt nepatīkamas izjūtas, kā arī radīt smagas sekas. Infraskaņa ,pat nelielas jaudas iedarbojas
sāpīgi uz ausīm, liek “svārstīties” iekšējiem orgāniem - cilvēkam šķiet, ka viņā viss vibrē. Izmēģinot vienu no inflācijas ģeneratoriem, pētnieki pēkšņi jutās slikti. Viņiem visiem vibrēja iekšā - kuņģis,
sirds, plaušas. Blakus laboratorijās cilvēki sāka kliegt no sāpēm. Ģeneratoru izslēdza, bet dažas stundas viņi jutās pilnīgi “salauzti”. Tajā pašā laboratorijā tika izveidots infraskaņas ģenerators, kas
spēja sagraut ēku, lai gan tā jauda bija tikai 2 kilovati. Infraskaņa ar intensitāti 160 decibeli ir tieši iedarbība uz cilvēka iekšējiem orgāniem, un tas bija reāls drauds, ka tas var izraisīt iekšējus asinsizplūdumus.

Tehn. zin. kand.Jeļenas Blinņikovas -
Vjažemskas ziņojums (Otrā daļa)

Vēl viens izgatavotais ģenerators bija daudz mazāk jaudīgs, tomēr ar to pietika, lai telpas griestos un sienās parādītos plaisas. Uzrādītie gadījumi -īpašie, kas saistīti ar lielām infraskaņas starojuma devām. Bet parastais efekts, uz cilvēka organismu ar vājas jaudas iedarbību, izpaužas kā “jūras slimība”, nelabums, reibums, nogurums, reiboņi, galvassāpes, dažreiz redzes vājināšanās. Zinātniskie pētījumi liecina, ka infraskaņa “ir” praktiski visur, bet, protams, dažādās devās. Visvairāk viņu jūt, piemēram,
tuneļos, kur brauc vilcieni un automašīnas, kā arī zem tiltiem un estakādēm.

 

Mērījumi ļāva secināt, ka infraskaņa pastiprinās neliela apjoma telpās. Vienkāršāk sakot, dzīvoklī, piemēram, viņa ir jūtamāka nekā uz ielas. Eksperimenti, kas veikti ar laboratorijas darbiniekiem, un
acu muskuļu biostrāvu ieraksti,pie krampjainas raustīšanās, kas parasti saistīti ar līdzsvara zudumu, apstiprināja hipotēzi par līdzsvara orgānu funkciju traucējumiem. Cilvēki visos līdzīgos gadījumos izjūt vienādas izjūtas - vieglu nelabumu, rotācijas sajūtu, acu ābolu nekontrolētu kustību, un beidzot - kaut kādas neērtības sajūtu. Visi šie simptomi norāda uz līdzsvara orgānu funkciju traucējumiem, apstarojot cilvēku ar infraskaņas svārstībām frekvenču diapazonā no 2 līdz 10 herciem. Organisma atbildes reakcijas tika pētītas divos infraskaņas avota darbības režīmos: pirmais - 6 hercs ar 142 decibela jaudu; otrais - 2 herca frekvencē ar 150 decibelu jaudu. Biostrāvu ierakstu analīze parādīja, ka otrajā režīmā ir novēroti būtiskāki līdzsvara orgānu funkciju traucējumi. Šajā gadījumā cilvēki izjuta asu līdzsvara sajūtu zaudējumu un spēcīgu nelabumu.

Akadēmiķis V.M. Kandiba apliecina, ka infraskaņas izstarotāji ar frekvenci, kas ir vienāda ar cilvēka iekšējo orgānu svārstību rezonanses frekvenci, rada paaugstinātu bīstamību. Cilvēkam rodas spēcīgas sāpes, cilvēks var kļūt akls, ir iespējams un letāls iznākums. Un redz, infraskaņas starojums iet brīvi cauri biezām sienām un lieliem attālumiem. Ultraskaņas ieroči cilvēka drošai iznīcināšanai izmanto starojuma jaudu 200 Db (decibels). Izmanto gan siltuma, gan mehāniskās svārstību ietekmes ar frekvencēm virs 100KHz. Pat tāda koncentrēto svārstību intensitāte ievērojami ietekmē domāšanas struktūras un nervu sistēmu, izraisot galvassāpes, reiboni, redzes un elpošanas traucējumus, nelabumu, konvulsijas, bet dažreiz arī apziņas zudumu.

 

Ļoti spēcīgi ultraskaņas starojums ietekmē cilvēka psihi, kas ieinteresēja militāristus, radot tā saucamo psihotropo ieroci. Šādus izstrādājumus veic ārstniecības iestādes (Krasnojarskas Valsts medicīnas akadēmija, Krasnojarskas novada psihoneiroloģiskais dispansers (Lomonosova iela 1), psihiatriskā
slimnīca, Krasnojarskas speciālā slimnīca - poliklīnika IMGP (K.Marksa iela u.c.), bet sērijveida akustiskie (infraskaņas, ultraskaņas) ieroči tiek ražoti militārajiem izstrādājumiem Krasnojarskas mašīnbūves rūpnīcā. Ļoti efektīvi, ja uz cilvēku iedarbojas mehāniskās rezonanses elastīgās svārstības ar frekvencēm zem 16Hz, kas nav uztveramas ar dzirdi.

 

Visbīstamākais šeit tiek uzskatīts no 6 līdz 9Hz. Nozīmīgi psihotropiskie efekti visstiprāk sastopami 7Hz frekvencē, kas saskan ar smadzeņu svārstību alfaritmu, turklāt katrs garīgais darbs šajā gadījumā ir neiespējams, jo šķiet, ka galva tūlīt pārplīsīs sīkos gabaliņos. No infraskaņas izstarotājiem, izmantojot frekvenci, kas ir vienāda ar cilvēka iekšējo orgānu svārstību rezonanses frekvenci, rodas spēcīgas sāpes, cilvēks var zaudēt redzi, iespējams un letāls iznākums.

Infraskaņas starojums iet caur biezajām sienām un lieliem attālumiem. Veicot eksperimentus augsti attīstītos bioloģiskajos objektos, konstatēts, ka ar šādu infraskaņas intensitāti objekts tiecas tikt prom no ievainojuma zonas. Kad apstarošanas intensitāte palielinājās, ierīces fiksēja strauju sirdspukstu paātrinājumu, sirds sāka “mētāties” uz “dažādām” pusēm. Pēc tam sirds svārstību amplitūda strauji pieauga, asinsvadi neizturēja un plīsa.

 

Secinājumi, kas izdarīti, pamatojoties uz šādiem eksperimentiem, ir šādi:

 • inflraskaņas svārstības, pareizi modulēti signāli,pat nelielas intensitātes, izraisa nelabumu un zvanīšanu ausīs, kā arī redzes pasliktināšanos un nepamatotas bailes;

 • vidējas intensitātes svārstības var izraisīt gremošanas orgānu darbības traucējumus, smadzeņu funkciju traucējumi ar visnegaidītākajām sekām, paralīzi, vispārējo vājumu, bet reizēm aklumu;

 • augstas intensitātes infraskaņa kas izraisa rezonansi, noved pie praktiski visu iekšējo orgānu darbības traucējumiem, iespējams arī nāvējošs iznākums no sirds apstāšanās vai asinsvadu noārdīšanās dēļ.

 

Infrafrekvences ap 12 Hz ar spēku 85-110 Db rada jūras slimības un reibuma lēkmes, bet 15-18 Hz frekvences svārstības ar to pašu intensitāti izraisa raizes, nedrošību un, visbeidzot, paniskas bailes. Parasti nepatīkamas sajūtas sākas ar 120 Db spriedzi, kas traumējošas - no 130 Db, nāvējošas –
180 Db. Daudzi cilvēka organismi ir kā bioloģiski svārstību kontūra un rezonatori (tiem ir sava kustību frekvence no 1 līdz 100 Hz). “Infroskaņas viļņu izmantošana frekvencēs, ko mēra Herca mērvienības, kā tas vairākkārt tiek ziņots literatūrā, padara reālu cilvēka psihiku un organismu ievainojoša ieroča radīšanu,”savā rakstā rakstīja “aizliegt jaunu masu iznīcināšanas ieroču veidu izstrādi un ražošanu” akadēmiķis A.V.. Fokins. Un, ņemot vērā infraskaņas spēju iekļūt caur ķieģeļiem, betonu un bruņu, ir loģiski radīt ieročus izteikti efektīvus pret cilvēku. Tāpēc zinātnieka aicinājums aizliegt viņa izstrādi ir ļoti savlaicīgs. Viens no visperspektīvākajiem neletālajiem ieroča veidiem ir akustiskais ierocis.

 

Zināms, ka infraskaņa ar viņa zemo frekvenci vērsta uz cilvēkiem, ieved viņus panikā, atņem viņu saprātu, izraisa traucējumus sirds un nervu sistēmas darbībā. Turklāt viņš lieliski iziet cauri sienām un
visdziļākajām patvertnēm vai bunkuriem, bruņām un bruģiem. Šādas apbrīnojamas izstrādājumu īpašības nevarēja neinteresēt attiecīgos resorus. I. Carjovs raksta: “Presē sāka parādīties publikācijas, kas stāsta par konstruktoru birojiem, kur radītas distances iedarbības ierīces uz cilvēka psihi; ar atsauci uz bijušo KGB darbinieku PSRS, ziņots par speciālajiem ģeneratoriem, ar kuru palīdzību ilgstošā laikā apstaroja atsevišķus dzīvokļus lielajās pilsētās.” Šī informācija tika pilnībā apstiprināta.

 

Gan Krievijā, gan ASV vairāk nekā pusgadsimtu spēka resori eksperimentē ar jaunajām tehnoloģijām. Luiss Slizens, amerikāņu žurnāla “Majony News” redaktors, raksta: “Cilvēka organisms ir elektroķīmiskā sistēma, un ierīces, kas ietekmē to, jau ir radītas. Protams, mūsu augsto tehnoloģiju valstī šādas ierīces nevarēja neinteresēt militāristus. Darbi šajā jomā notiek vairāk nekā 30 gadus un ir ieskauti slepenībā. Ar to nodarbojas dažu universitāšu laboratorijas un pieci militāri- pētnieciskie centri. Darbu pie ierīcēm, kas ļauj ietekmēt cilvēkus netiešā veidā, bet gan attālumā (un nozīmīgā), viens no pirmajiem sācis militāro Radiooloģisko pētījumu institūts Betesdā, Mērilendā (56, 30. r.). Šie eksperimenti sākās jau 1965. gadā, bet redzamus rezultātus zinātnieki sasniedza tikai ap 1980. gadu, kad tika izveidoti speciālie mikroviļņu starojuma ģeneratori, kas spēja sūtīt uz cilvēka smadzenēm komandas, kuras vadīja viņa uzvedību. Turklāt vadības ierīce ir nenozīmīga pēc lieluma, proti, to viegli pārvietot no viena punkta uz citu. To sauc par militārās tehnikas brīnumu impulsu-viļņu miotronu. Ja virzīt starojumu tieši uz cilvēku no tuva attāluma, tad var pilnībā apspiest viņa gribu un paralizēt. Militāristi paredz lielu nākotni šai ierīcei.

 

Militārie spēki PSRS veica psihotropo ieroču izmēģinājumus uz cilvēku materiālu lielos apmēros , jo ar cilvēkiem Padomju Savienībā nebija pieņemts rēķināties. Tikai 1990. gados kļuva zināms, ka PSRS tika sankcionēti virsslepeni pētījumi vispārējās valsts programmas “Bioenerģētikas līdzekļu pētīšanai, ieviešanai un tehniskajai izmēģināšanai valsts aizsardzības un drošības interesēs” ietvaros. Šim nolūkam NII tika atvērtas slepeno dienestu kontrolētas filiāles. Šo filiāļu, institūciju, nodaļu eksistencei tika piešķirtas astronomiskas summas. Cik daudz iedzīvotāju tika pakļauti nelegālam un slepenam apstarojumam, nevar aprēķināt pat tagad, jo tiek turpināti psihotropo ieroču izmēģinājumi Krievijā.

 

Ir zināmi fakti par augstfrekvences un zemfrekvences smadzeņu kodēšanas, biolokācijas iekārtu, ķīmisko un bioloģisko līdzekļu izmantošanu, lai izveidotu kontrolētu cilvēka materiālu. Izmēģinājumi uz eksperimentējamajiem sākas ar to pretoties spēju samazināšanu. Tas ir vissvarīgākais. Izslēdz kontroli - un tu esi apguvis cita cilvēka psihi, proti, vari darīt ar viņu visu, ko vēlies. “Izslēgt” apziņu un vēl arī vairākiem cilvēkiem vienlaicīgi, nav viegli. Tāpēc apstrādi sāk ar elektromagnētisko, skaņas vai torsijas starojumu kūlīti. Cilvēks pēc tik spēcīgas apstrādes pilnībā zaudē kontroli un, ja paliek dzīvs, tad kļūst par vadāmu.

1950. — 1960. gados tika uzsākta traģiska psihiatrijas pārdzimšana Krievijā, kuras rezultātā tika pievienota teorētiskā bāze uz psihiatriskām represijām balstīta un izveidojusies vesela ārstu paaudze, kas automātiski identificēja cilvēkus pie nepieskaitāmiem pēc jebkura ierēdņa rīkojuma, visbiežāk ar “šizofrēnija” diagnozi.

Oficiālās psihiatrijas Valsts sociālās un tiesu psihiatrijas centra vadītāja personā, Serbijas un Krievijas psihiatru biedrības vārdā ietur majestātisku klusumu, piesedzot puvi, kas balstīta uz soda psihiatriju, ar ilūzijas labklājības fasādi, tāpat kā labsirdīgi izsitēji aizsargā ieeju publiskajā namā. Soda psihiatrija, psihiatrija, kas pazemo cilvēka cieņu un ignorē viņa tiesības, mūsu valstī diemžēl ir nemirstīga un turpinās tikai no sabiedrības slēptās formās. 1988. gadā Padomju Savienībā bija 16 speciālā tipa PSRS Iekšlietu ministrijas psihiatriskās slimnīcas. Psihiatriskajā uzskaitē bija 776 tūkstoši pacientu. Uz visiem laikiem jāpaliek atmiņā briesmīgās represijas psihiatrijā, kurām nav analoģijas pasaules praksē. No 1993. gada spēkā esošais “Psihiatriskās palīdzības likums un pilsoņu tiesību garantijas tās sniegšanā” ir deklaratīvs raksturs un nekādas tiesības negarantē. Zinātnisko pētījumu rezultāti par
elektromagnētisko lauku un akustisko viļņu ietekmi uz cilvēka psihosomatiku pilnībā sakrīt ar psihotropo ieroču upuru sajūtām. Abos gadījumos ir: aptverošas un asas galvassāpes, galvas reiboņi; spiediens uz bungādiņu, vēdera un krūškurvja svārstības (vibrācija), atsevišķās muskuļu grupas vibrācija; sausums mutē; sāpes zobos un smaganās; apgrūtināta rīšana; roku mitrums; sāpes kaulos un muskuļos; ekstremitāšu tremors; sāpīgas izjūtas dzimumorgānos; redzes asuma samazināšanās; klepus; asinsspiediena pazemināšanās vai paaugstināšanās vai ķermeņa temperatūras pazemināšanās vai paaugstināšanās; redzes asuma samazināšanās; klepošana;koma, nieze, runas modulācija, audu
plīsšana, baiļu sajūta, trauksme un utt. 

Ar mērķtiecīgu apstarošanu augstāk uzskaitītās sajūtas var viegli kontrolēt, ievērojami paplašināt, mērķtiecīgi ietekmēt jebkurus smadzeņu un organisma posmus, izmantot cilvēku kā radiovadāmu modeli. Mākslīgi radīto slimību un veselības traucējumu saraksts pilnībā atbilst cilvēku slimību un veselības bojājumu sarakstam, kas ir pakļauti elektromagnētiskajam vai akustiskajam apstarojumam. Saskaņā ar šo sarakstu visbiežāk sastopamie ir: ļaundabīgie jaunveidojumi; sirds asinsvadu sistēmas bojājumi; asins recēšana vai sabrukšana; smadzeņu slimības; funkcionālas pārmaiņas vai bojājumi līdz pat perifērajai un centrālajai nervu sistēmai ar letālu iznākumu; acu slimības; dzimumorgānu slimības; balsta un kustību aparāta traucējumi; kaulu audu sabrukums; orgānu bojājumi; miesas bojājumi; endokrīnās sistēmas bojājumi; ādas bojājumi; trofiskie bojājumi – matu izkrišana, nagu trauslums un tamlīdzīgi.

Praktiski visas cilvēku psihoprogrammēšanas tehnoloģijas paredz stingru cilvēka psihoenerģētiskā centra apstrādi, kurā ietilpst: sirds; krūšu dobuma orgāni, dzimumorgāni; prostata ; dzemde un tās piedēkļi; mugurkauls; smadzenītes; smadzeņu kreisā un labā puslode; pieres daļas; redze; citi maņu orgāni un balss saites. Pie smagiem kaitējumiem attiecas arī veselības traucējumi, kas vienoti ar pilnīgu darbspēju zaudējumu, kas radušies pēc ilgstošas apstarošanas,kas nodarīti ar starojuma kaitējumu, kas pārsniedz pieļaujamo līmeni, aizliegtu lietošanā.


Pēc cietušā apstarošanas ar elektromagnētisko starojumu, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamos līmeņus, viņš neizbēgami saņem invaliditātes grupu, kas neļauj pildīt savus dienesta pienākumus un
vispār zaudē darbspēju. Ņemot vērā lielo smadzeņu garozas un hipotalamusa nozīmīgo lomu cilvēka tehnisko funkciju veikšanā, var sagaidīt, ka maksimāli pieļaujamo starojuma dozu ilgstoša iedarbība, ar mērķi radīt kaitējumu, var novest pie psihiskiem traucējumiem, tostarp nosacīto refleksu darbības, uzvedības reakcijas, īslaicīgas un ilgstošas atmiņas izmaiņām, dažādu smadzeņu struktūru bioelektriskās aktivitātes izmaiņām. Tāpat ar šādu ierīci var zemapziņas līmenī raisīt svešas domas un tādējādi kontrolēt to darbības.


Zināmi “cietie” un “maigie” psihoprogrammētāji. “Cieto” zombiju bieži var noteikt pēc “eksterjera” uzvedības manierēm: atsvešinātība sejā, kas neatbilst vārdos izteiktajām emocijām, acu baltumu īpatnībām, vārgām balss intonācijām, nepareizu runu, nespēju koncentrēties, palēninātas reakcijas. “Maigais” zombijs neatšķiras no visiem citiem cilvēkiem. Profesionāla zombēšana ir ārkārtīgi sarežģīta un nepieciešama rūpīga objekta psihofizioloģijas izpēte, ar speciālas medicīniskās un datoraparatūras izmantošanu, kodētāju – hipnotizētāju - iedarbība, kas pārvalda daudzpakāpju hipnozes tehniku.


Psihoronaā“matrjoška” sevī ietver vairākas pilnīgi dažādas personības. Pārslēdzoties no vienas uz otru, mainās manieres, gaita, smaids, acu izteiksme. Zombēšanai ir raksturīgs cilvēka atmiņas noārdīšanās, ko var isdarīt slēpti no attāluma, ar elektromagnētiskā starotāja palīdzību vai ar elektromagnētiskā
izstarotāja palīdzību, izmantojot elektrošoku tiešā kontaktā. Lai sagrautu atmiņas neironus, tiek izmantota ļoti sāpīga elektroimpulsu caurlaide galvai ar 150 voltiem un jaudu desmitiem reižu vairāk nekā parastā krampju terapijā.

Ātrākai apstrādei objektam dod narkotikas un neiroleptiķus, kas apspiež viņa gribu (piemēram, aminazīns). B), kā apstiprinājumu zombēšanas metodikām, var apskatīt vairākus praksē piemērojamos paņēmienus.

 

1. metode.

 • personu izņem no tās agrākās sfēras, ar kuru kontakti pilnībā tiek pārtraukti;

 • dienas režīms ir pretrunā ar viņa agrākajiem paradumiem;

 • aktīvi provocē neuzticību visiem apkārtējiem;

 • notiek nepārtrauktas diskreditēšanas akcijas (mānīšana, izsmiešana);

 • diēta galvenokārt ir ogļhidrāta un bez olbaltumvielu, ar apdullinošu preparātu (amināzīnu) un obligātu neizgulēšanos;

 • lai sasniegtu trulu vienaldzības stāvokli, tiek veikta nepieciešamā kodēšana ar aktīvu iedvesmošanu vai hipnozes paņēmieniem.

 

2. metode.

 

Šis variants sastāv no trim secīgiem pakāpieniem, piemēram:

 • smadzeņu skalošana (atmiņas attīrīšana no savulaik uztvertā, īslaicīgi telpisko orientieru laušanas, vienaldzība par pagātni un nākotni);

 • vārdiska kodēšana (aktīva iedarbība uz psihi, kurā ienesta noteikta ideja un iztēle);

 • nostiprināšana (ieviestā apguves kontrole).

 

Šo fāžu realizācijas tehnika parasti ir: izmantojot hipnozi un spēcīgas miegazāles (piemēram, barbamils ar tam pievienoto aminizīnu). Sniegtās ziņas apliecina citu valstu izlūkdienesti vai arī uz citām valstīm aizbēgušie PSRS un Krievijas specdienestu darbinieki, virsnieki (GRU, VDK – FSB) un ārējās izlūkošanas dienesti: ģenerālis Poļakovs; ģenerālis Kalugins; pulkvedis Zaporožskis; majors Suvorovs-Razuns (aizbēga uz Angliju);pulkvedis Staņislavs Luņevs (bēga uz ASV 1992. gadā); apakšpulkvedis Oļegs Gordjevskis; Valērijs Martinovs; Boriss Južins; Sergejs Motorins; Sergejs Tretjakovs (bēga 2000. gada oktobrī ASV) un daudziem citiem. KGB ģenerālis Oļegs Daņila d. Kalugins apstiprina, ka PSRS VDK darbinieki sērijveidā izgatavoja un lietoja ieroci, kas kaitē ar izstarojumu (psihotropais) . lai radītu masu mērogos kaitējumu. Turklāt viņš apgalvo, ka PSRS VDK
darbinieki veica soda funkcijas ar ārstu- psihiatru palīdzību. Daudzi Krievijas zinātnieki apstiprina pētījumus par elektromagnētiskajiem un infraskaņas, ultraskaņas starotājiem, kas paredzēti kaitējuma
nodarīšanai (ieroči, kas ievaino ar starojumu). Sedļeckis V.A. apstiprināja, ka kopš 1982. gada Krievijā sāka veidoties ārpilsētu radiolokācijas kompleksu sistēma. Drīz vien izrādījās, ka fazēto antenu kompleksā ietilpstošās antenas spēj darboties arī kā izstarotāji. Tas rada vienotu psihotrono lauku, kas
spēj ietekmēt cilvēka prātu. Šādas antenas tika izveidotas Černobiļā un Krasnojarskā-26.

Viņi iekļaujas sistēmā, ko sauc par “Šar”. Tā ir radīta cilvēka teta-ritma un delta- ritma vadīšanai smadzenēs. Speciālā rajonā Krasnojarska 26 notiek darbi ar izstarotājiem, kas ievaino cilvēka

psihi un organismu. Psihotronikas jomā darbojās vairāk nekā 20 institūti.

PSRS Augstākās Padomes Zinātnes un tehnoloģiju organizācijas Komitejas lēmumā, kas ir atbildīga par izstrādi netradicionālo lauku jomā, nosaukts Starpnozaru zinātniski tehniskais centrs “Vent”, kuru
iepriekš dēvēja par PSRS Zinātnes un tehnikas komitejas netradicionālo tehnoloģiju centru. Sadaļā “Galvenie pētījumu virzieni” ir tieši teikts par distances medicīniski bioloģisko un psihofizisko ietekmi uz karaspēku un iedzīvotājiem ar torsijas izstarotājiem. PSRS Augstākās Padomes Zinātnes un tehnoloģiju komitejas lēmumā Nr. 58 1991. gada 4. jūlijā tika atzīmēts spinālo un leptonu lauku pētījumu finansēšana caur PSRS Ministru kabinetu, PSRS Ministru kabinetu, MVD un VDK, un tika ieteikts: “Iestrādāt Valsts komisijai militāri -rūpnieciskos jautājumos PSRS Ministru kabineta, Aizsardzības ministrijai, GKNT PSRS, PSRS Militārai rūpniecībai, PSRS Energoministrijai PSRS iesniegt Komitejai datus par darbu finansējuma apmēriem un avotiem spinārajiem laukiem “mikroleptonu” laukiem un ar tiem saistītajiem jautājumiem”. MNTC direktors “Vent” ir fizikas un matemātikas zinātņu doktors A.E. Akimovs ir izgudrojis spin-torsiju ģeneratoru, kas izstaro piltuvveida gaismas starus, kas spēj “aizslēgt” ierīces (tai skaitā pašuzbūves sistēmas). No šādas ietekmes izslēdzas ne tikai ierīces, bet arī cilvēka psihe un viss organisms. A.E. Akimovs apliecināja, ka eksperimentāliem darbiem jau ir izveidotas rūpnīcas ģeneratoru ražotnes.

V.B. Šepilovs no Maskavas centra “Eniotehnika” ziņo par to, ka bruņojumā ir kaujas psihotronie ģeneratori, kas spēj šauri ietekmēt cilvēka organisma vitālās funkcijas - elpošanu, sirds asinsvadu sistēmu, neironu sakarus. Psihotropiskie ģeneratori, pēc V.Šepilova definīcijas, tās ir tehniskās specializētās sistēmas, kuru svarīgākais komponents ir īpaši augsti organizētu neviendabīgu lauku avoti, kas rada vāja viļņa procesu, acīmredzot rezonansi uz smalkiem smadzeņu un nervu sistēmas darbības mehānismiem. Īpaši izraudzīti operatori ar īpašu jutīgumu pret šīm rezonansēm var novirzīt ģenerējamos laukus uz vajadzīgo objektu un radīt tajā tos vai citus satrauktus stāvokļus, kas nav parastie. Tālāk operators, noturot šo jauno režīmu, modulē, veido un uzspiež norādīto stāvokli. Lielisks ģenerators cīņai ar termītiem (autorapliecību No 139307 izveidoja profesors G. Bogdanovs. Šī aparāta starojums nogalina kukaiņus, paralizējot viņu nervu centrus. Bet, mainot frekvenču diapazonu, šādā veidā var ietekmēt arī cilvēku. NPO aizsardzības firmā “Vimpel” izveidoja blasteru prototipu – leģendāros ieročus no fantastikas romāniem. Nelielā aparātā ir tikai divas baterijas četrarpus voltu, bet šāviena jauda sasniedz 200 KW. Ražojums efektīvi sasniedz cilvēka materiālu. Piemaskavas zinātniski- ražošanas uzņēmums “Istoks” veic ģeneratoru SAD salikšanu, dažādu pārveidotāju, pastiprinātāju un citas tehnikas izstarojošo elektromagnētisko lauku montāžu. Mūsu valsts lielākā aizsardzības uzņēmuma “Electron” zinātnieku grupa veica sensacionālu atklājumu. Medicīniski- bioloģiskajā nodaļā, ko vada V.B.Kvartaļnijs atklāts, ka lāzera starojumā ir tā saucamais
pseidokvantu starojums. Cilvēka asinīs viņa iedarbībā notiek eritrocītu pārdzimšana. Rezultātā cilvēkam kopumā ir imūnsistēmas sabrukums. Tas ir AIDS jaunā iepakojumā. Šo informāciju apstiprina MKB “Elektrons” ģenerāldirektors Leonīds Viļenčiks.

Slepenu objektu augstie žogi ir kļuvuši ļoti caurlaidīgi, un šādas tehnoloģijas jau tiek izmantotas noziedzīgos nolūkos, to veicina ļoti zemā zinātnieku alga. Speciālisti apgalvo, ka pašlaik dažādas ierīces un iekārtas, kas bojā cilvēka psihi un organismu, tiek pilnīgi nekontrolējami ražotas. Tos izgudro un konstruē Krievijas Federācijā dažādas firmas pēc līgumiem un ārvalstu organizācijām. Psihoterora upuru uzrunā Krievijas parlamentam ir prasība “aizliegt un iznīcināt Krievijā visus bioenerģijas ieročus, kas ir spējīgi no attāluma radīt jebkādu ietekmi uz cilvēka garīgo un psihisko darbību, radīt nelabojamu kaitējumu cilvēku dzīvībai un veselībai”. Citu prasību vidū – “nekavējoties pārtraukt psihoteroru, ko veic valsts institūcijas un zinātniskā mafija”, kā arī veikt krimināllikumdošanā, ietvert pantus “kas paredz sodu par psihotropo un leptonu ieroču lietošanu Krievijas teritorijā”. Uzruna beidzas ar šādiem vārdiem: “Šodien mūs nogalina, rīt tāds pats liktenis var piemeklēt jūs un jūsu bērnus”. Valsts un tiesībaizsardzības iestādēs griežas tūkstošiem pilsoņu ar lūgumu aizsargāt no uzbrukumiem, kur izmant dažādu veidu starotājus, kuri tiek izmantoti kā nozieguma rīki un kuri reāli apdraud pilsoņu dzīvību un veselību. Bet ierēdņiem tagad nav laika, jāpārdala valsts īpašums, valsts atkal ir aizmirsusi aizsargāt savus pilsoņus.

 

1992. gada sākumā tika publicēts iesniegums ar uzstājīgu prasību aizliegt ģeneratoru kā ieroču izmantošanu (40). To parakstīja zinātnisko centru vadītāji “Hippokrāts” un “Biotehnika”, Rostovas
Medicīnas institūta katedru vadītāji, profesori, zinātņu doktori, nopietni un savā jomā zināmi speciālisti. Ukrainas neatkarīgo zinātnieku savienības prezidents profesors B. A. Sedļeckis arī atbalsta iniciatīvu par likumdošanu papildinārt ar punktiem par kriminālatbildību par psihotropo un citu psihofizisku iedarbību uz cilvēku. Viņš apgalvo, ka ir nepieciešams sniegt tiesisko palīdzību pilsoņiem, kuri ir pakļauti uzbrukumiem, izmantojot šos izstrādājumus kā nozieguma rīkus.

 

Galvenais neizpratnes cēlonis daudziem šiem jautājumiem, speciālisti uzskata ir“nemanāmību” – starojums darbojas uz mūsu organismu, apejot jūtu orgānus. Mēs nevaram viņu dzirdēt, redzēt,
sataustīt, bet no tā viņa kaitīgā ietekme nemazinās. Ja nepieņemsim steidzamus pasākumus, mūs gaida traģēdija, kuru nevar salīdzināt ne ar kādu masu saslimstību, pat ne ar AIDS. Turpmāka notikumu attīstība ir neprognozējama, jo Krievijas Federācijas likumdošana nenosaka atbildību par nodarījuma izdarīšanu ar dažāda veida starojumu, kas aizliegti apritē.

FEDERĀLAIS LIKUMS “Par ieročiem” (7. punkts, 1. punkts, 6. pants) aizliedz ieroču un citu priekšmetu apriti, kuru darbība pamatojas uz elektromagnētiskā, gaismas, siltuma, infraskaņas vai
ultraskaņas starojuma izmantošanu un kuriem ir izejas parametri, kas pārsniedz Krievijas Federācijas valsts standartos noteiktos un attiecīgās Federālās izpildvaras normas veselības aprūpes jomā, kā arī norādītos ieročus un priekšmetus, kas ražoti ārpus Krievijas Federācijas teritorijas.

KF likums “Par iedzīvotāju sanitāri epidemioloģisko labklājību” un Sanitārie noteikumi un Normas, Sanitārās Normas arī ierobežo minēto starojumu veidu lietošanu, kas aizliegti apritē

.Speciālā literatūra
1. Antipovs V. I. “Iekšlietu ministrijas Krimināltiesiskā cīņa ar sabiedrības drošības apdraudējumiem”. Kijeva. 1987
2. “Astrālās kaujas”// Modernais literators. Minska. 1999
3. Vinokurovs I.V., Gurtovojs G.K. “Psihotonais karš no mīta uz reālijām”// M: 1994
4. Grīnbergs M. S. “Padomju krimināltiesības.” Daļa īpaša. Noziegumi pret sabiedrības drošību. - Sverdlovska. 1974
5. Kandiba V.M. “Kriminālais hipnoze”// 2 sējumi Sanktpēterburga . 1999
6. Kandiba V.M. “Hipnoloģijas pamati”// 3 sējumi Laņa. Sanktpēterburga 1999
7. Kandiba V.M. “Trīssimt dziļās hipnozes tehnikas hipnozes”// 2 sējumi Sanktpēterburga .2001
8. “Nākotnes ierocis: jaunāko militāro izstrāžu noslēpumi”// Literatūra. Minska. 1998 un tamlīdzīgi

Jeļenas Blinnikovas-Vjažemskas slepkavība “SOKOĻINOI GORE” Viena no psihotropās ietekmes upuriem, zinātnieku fiziķis un Maskavas Ekoloģijas komitejas kolēģe Jeļena Blinņikova tika atrasta mirusi 2007. gada 27. augustā. Dīvainā nāve iestājusies varbūt 22. augustā, viņas dzīvoklī Sokoļina gora 5. ielā 27 dzīvoklis. Viņas nāvei ir krimāla smaka. Vecāka sieviete no senas Vjazemskas dzimtas, nevalstiskās organizācijas “Pulsārs” fiziķis (9. iela Sokoļinoi gore 23., kur tika izstrādāti militārie radari un ģeneratori - ļoti daudz zināja. Augusta sākumā teica, ka arvien stiprāk sit no kaimiņu dzīvokļiem ar ģeneratoriem (magnetronus pēc viņas vārdiem zog rūpnīcā “Salūts”) - magnetronais starojums pa kājām, galvu (viļņi 3-5 cm, 20 cm, 900 Mz u.c., ultraskaņa). Kad viņu atrada vecāki kaimiņi virtuvē viņas dzīvoklī, viņai galvā bija uzvilkta dzelzs aizsargķivere. Jeļenu Vsevolodinu Bļinņikovu nogalināja ar psihotronie noziedznieki. Jeļena Blinņikova ziņoja, ka nesen Eiropas Tiesa Strasbūrā ir pieņēmusi lēmumu izskatīt lietu par ģeneratoru lietošanu utt. uz cilvēkiem, tāpēc tādi zinātnieki-
speciālisti un liecinieki kā Jeļena Vsevolodovna Blinņikova acīmredzot bija lieka liecinieku sarakstos. Paziņojam iecirkņa pilnvarotā Turovska Pāvela Ivanoviča 365-43-30 tālruņa numuru,
25. a namā 5. ielā. Sokoļinoi gori, tā priekšnieks 367-74-53, UVD»

 

Sokoļinaja gora "369-08-22


A. ALEKSEJEVS

bottom of page