top of page

MĀŠU TIESAS DEKLARĀCIJA

VĪRIEŠI - MUTANTI IEŅĒMUŠI GALVENĀS UN NOSPIEDOŠĀS VIETAS līdzekļu sadalē, sabiedrības morālajā un ētiskajā stāvoklī, saistību un funkciju izpildē valsts pārvaldē, pilsoņu savstarpējo attiecību noteikumos, šo noteikumu ievērošanas nodrošināšanu, DZIMTENES aizsardzību. Tā rezultātā izveidojies stils un gars, kas ļaunprātīgi nostājās pret dzīvi un dzīves likumiem. Dzīves
parametri ir strauji samazinājušies un turpina katastrofāli kristies. AIZSTĀJOT DZĪVES PAMATUS, tamlīdzīgi “vīrieši” netalantīgi žonglē ar finanšu un ekonomisko kultūru.


UZURPĒJOT tiesības uz dzimtas turpināju, kulturālu, morāles principu audzināšanu, tiek IGNORĒTAS cilvēcības un radošuma normas.


Sabiedrību saskaņojas nevis ar savstarpējas cieņas īpašībām, bet gan ar speciālo dienestu slepenām "darbībām",PĀTAGU, VARDARBĪBU UN NĀVI.


APZINOTIES, ka kārtīgi vīri, mūsu dēli, kuriem ir gods un sirdsapziņa, bija iesaistīti iznīcības virpulī, virzīt viņu centienus uz viņu darbības apzināšanos,pret dzīves pirmsākumiem. Izturēties ar
ar sapratni pret to, ka tie izrādījās arī mutantu ĶĪLNIEKI, kas ieņēma galvenos amatus sabiedrībā.


MUTANTU SKATĪJUMS, kas ir kļuvis par mērauklu un dominējošo civilstāvokļa noteikšanā, ir atstājuši pēdas cilvēku attieksmē sabiedrībā. Tas pats ir kļuvis par tautu un valstu kulturālu attiecību stilu.

Smalks dažādu tautu kultūru savijums, kas vienmēr dzīvojis sadraudzībā, ir kļuvis par ĶĪLNIEKU iznīcinātāju uzspiestā dzīves pamatu stilā.


Mākslinieki, mūziķi, dzejnieki, zinātnieki, dažādu kultūras, pedagoģijas un veselības aprūpes dažādu nozaru inteliģence, graudkopji, radošie cilvēki kļūst pakļauti mutantu politiķu necilvēcīgo un primitīvo viedokļu, attieksmes, juridisko lēmumu diktētajiem lēmumiem.


Mutanti pakļāvuši varas struktūras, ekonomiku un jurisprudenci, lai kalpotu viņu izpratnei.


Visi kari pasaulē ir notikuši vīriešu -politiķu vainas dēļ. Mākslinieku, komponistu, mūziķu, rakstnieku, dzejnieku, zinātnieku, zemnieku pasludinātu karu pasaulē nav bijis.


Pasaulē nav bijis karu, kurus organizētu sievietes un to, kuri baro visu sabiedrības virsbūvi.


Iznīcinošā stila tonis un tēmas ir vardarbība. Mutanti saasina tautu antagonismu vienam pret otru un nekaunīgi slēpjas aiz cīņas par taisnīgumu. Tie ir viņi, kas tautās izraisīja sašutumu, protesta
un terorisma garu. Tie ir viņi , kas liek jaunām sievietēm mirt bērnu un vecāka gadagājuma cilvēku dzīvības dēļ, bezkaunīgi saucot viņas par teroristēm.


Plašsaziņas līdzekļi atkārto mutantu - politiķu toni kā starpcilvēku un starptautisku notikumu mērauklu.


Mutanti devalvēja cilvēkcisko īpašību definīcijas: gods, sirdsapziņa, savstarpēja cieņa, pieklājība, intelekts.


Pārstāja pastāvēt visnozīmīgākās nopēluma kategorijas: nekaunīga rīcība, negodīgs cilvēks, nelietis, sirdsapziņas zaudējuši cilvēki utt.


Pamatojoties uz to, valdības struktūrās, plašsaziņas līdzekļos, kultūras darbības sfērā, spēka struktūrās, tiesās, tiesībasargājošās iestādēs un ekonomikas jomā ir parādījušās nepārbaudāmas, neuzraudzītas, nekontrolētas un nesodītas iekārojamas vietas. Tiek uzspiesta un
“attīstīta” vīrišķā kultūra, māksla, sabiedriskā doma un plašsaziņas līdzekļu tēmas, kas neiedvesmo uz dzīvi. Ir jāglābj bērni no šādas "mākslas".

Ja pilsonis nodara kaitējumu sabiedrībai, viņš tiks saukts pie atbildības. Noziedznieki, kas slēpjas valsts un tiesībsargājošo iestāžu vadībā, nav atbildīgi. Mutantu privilēģijas, nekontrolētība un nesodāmība, kuri sildījās politisko struktūru “siltajās “vietās, izraisīja to cilvēku sašutumu, kuri nonāca netaisnībā. Tas ir izraisījis iekšzemes noziedzības palielināšanos, spriedzi starp tautām un starpvalstu attiecības.


MĒS STĀVAM FAKTA PRIEKŠĀ, ka pieaug noziedzība uz zemeslodes. Iemesli tam slēpjas destruktīvā stila dominēšanā un mīlestības un mātes gara izskaušanā. No otras puses, māksla, kas iekļaujas mutantu politisko tēmu stilā, sāk audzināt vardarbības garu, netikumības un cilvēka cieņu pazemojošu garu, piepildītu ar zemas kvalitātes komerciāliem produktiem, kas nav nekaitīgi
cilvēku, jaunatnes, bērnu zemapziņas psiholoģiskajos aspektos.


Ekonomiski manipulējot ar dzīves pamatiem vai nu ar komerciāliem motīviem, vai ar savu garu, vai politiskām ambīcijām, pastāv kategorija zemas kvalitātes cilvēku, kas nodara neatgriezenisku kaitējumu Cilvēka un tautu kultūras mantojumam. Tūlītēji ieguvumi, kas rada nopietnu
kaitējumu cilvēka mantojumam un videi, tiek izdarīti ļaunprātīgi un nav sodāmi, jo šīs zvērības ietilpst mutantu stila jēdzienos.


Visbeidzot, katram cilvēkam, kurš ir cietis morālu kaitējumu, vai cilvēku grupai, vai tautai nav tiesību
psiholoģiskajā klimatā un tiesu praksē, kas balstīta uz mutantu politisko garu. Dažreiz cilvēki, tiesāšanas procesā, saņem zaudējumus, kurus nevar kompensēt ar jebkādiem ekonomiskiem līdzekļiem.


No mutantu politiskā stila domāšanas ir zaudētas goda, sirdsapziņas, morālās atbildības, apkaunojuma kategorijas. Nav jābaidās no nelietības, noziedznieks nebaidās no goda
tiesas, un publiska neuzticība nenes likumīga soda spēku. Visas morāles kategorijas bija tautu, cilvēku etnisko grupu, ģimeņu lielākais sasniegums. Morāllais nosodījums darbojās spēcīgāk nekā piespiešana vai ekonomisks sods, ko šodien izvirzīja mutanti.


KĻŪSTOT PAR destruktīvā dzīvesveida un mutantu diktāta ĶĪLNIEKIEM, tautas, valstis, ģimenes sāk zaudēt psiholoģisko un morālo apbalvojumu un nosodījumu spēku. Dažreiz vīrišķās valsts uzvedas kā nevaldāms kauslis, jo par viņu negodīgo valdību nedraud morāla neuzticība, un visas tiesas un likumi darbojas priekš viņiem. Dažreiz režisors uzņem filmu, kas ir kļūdaina morālo īpašību ziņā, apzinoties, ka viņš nav morāli un juridiski sodāms. Politiķi izturas nekaunīgi un raksta ciniskus memuārus pēc tam, kad tautai ir nodarīts neatgriezenisks morāls kaitējums. Zinātnieki un ārsti smagi strādā pēc mutantu politiķu pieprasījuma, radot vardarbības līdzekļus. Viņus nemoka sirdsapziņa, jo politiķi viņus krimināli atbalsta un sagatavo rīkus turpmākam noziegumam. Izpildītāji varas struktūrās ir pakļauti tikai politiķiem un nedomā par godu un sirdsapziņu savas tautas, viņu māšu, bērnu un starptautiskās sabiedrības priekšā. Ir neskaitāmi piemēri, kad tiek veikts tiesas process un tiek izdarīta vardarbība pret pilsoņiem, kuri aizstāv savas tautas kultūras un morālās vērtības tikai tāpēc, ka tie rada alternatīvu mutantu politiskajai diktatūrai.


Mēs esam spiesti GLĀBT sievietes, vecos cilvēkus un bērnus, kuri ir turēti par ķīlniekiem izkaisītā tipa
koncentrācijas nometnēs, tas ir, selektīvi sakaut un spīdzināt upuru dzīvokļos. Mutanti politiķi organizēja šīs koncentrācijas nometnes, finansē un nodrošina mutantus speciālajos dienestos: ar ķīmiskajiem aerosoliem, bakterioloģiskajiem aģentiem, elektromagnētiskā starojuma iekārtām.


BŪDAMI LIECINIEKI tam, ka visus karus cīnās mutanti politiķi, un vara viņus uzurpē tādā veidā, ka varas struktūras ir viņiem pakļautas, ka tautu liktenis ir atkarīgs no viņu ambīcijām un domāšanas stila, mēs, sievietes, saskaramies ar akūtu problēmu, kāda ir cilvēka izdzīvošanai uz Zemes un kosmosā.

ZINOT, ka tieši mutanti izmanto zinātnieku, biologu un ārstu darbību tādā veidā, kas padara viņus par
noziedzniekiem, radot potenciālus cilvēku iznīcināšanas un vardarbības līdzekļus, tika nolemts izsludināt aicinājumu vīriešiem, kuriem ir gods un sirdsapziņa. Pirmkārt, mēs vēršamies pie mātēm un sievietēm, kas strādā medicīnā un bioloģijā: neveidojiet bioloģiskos aģentus un metodes mutantiem politiķiem. Padomājiet par to!


ATZĪSTOT FAKTU, ka māksla un plašsaziņas līdzekļi ir nonākuši iznīcinātāju vadībā un piepilda viņu necilvēcīgo produkciju visus informācijas kanālus, kuros tieši vai netieši tiek rieaudzināts antagonisma un vardarbības gars, tiek reklamēta rupjība, izlaidība, cinisms, tas viss tiek piedāvāts un audzināts sekošanai un tā tiek audzināta jaunā paaudz. Aicinām mātes konsolidēties cīnā par katru dzīves centimetru.


STĀVOT FAKTA PRIEKŠĀ, ka mākslinieki, rakstnieki, dzejnieki, komponisti, pedagogi, apgaismotāji, zinātnieki, neformālās organizācijas, kultūras un izglītības kopienas un visi radošie spēki ir politisko partiju ķīlnieki, kuru rokās ir koncentrētas likumīgās, ekonomiskās un varas tiesības, tika nolemts nodibināt Māšu tiesu.


APZINOTIES morālo kaitējumu un nelabvēlīgo ētisko mantojumu politiķu-mutantu darbības rezultātu plašsaziņas līdzekļu darbinieku darbības,tos atbalstot. APZINOTIES, ka ir apdraudēta cilvēces turpināšanās, mēs aicinām sievietes, kā arī savus dēlus, vīrus, kuri ir saglabājuši godu un sirdsapziņu, apvienoties un līdzdarboties mutantu radītās plaisas atjaunošanā , ko viņi radījuši ar savu diktatūru, varas uzurpēšanu, tiesībām uz iztikas līdzekļu sadali, tiesībām rīkoties ar aizsardzības spēkiem, tautu kultūras audzināšanu. Mēs aicinām apzināties un bloķēt valstu un tautu morālajam un kultūras mantojumam nodarītajam kaitējumam.


MĒS, MĀTES, ĪPAŠI AAICINĀM MŪSU DZĒLUS - nepalīdziet mutantiem, saglabājiet vitalitātes, go Mēs kategoriski aicinām GLĀBT DZĪVĪBU no destruktīva mutanta.

Šim nolūkam ir izveidota starptautiska MĀŠŪ KOMITEJA un MĀŠU TIESA

da un sirdsapziņas kultūru!

bottom of page