top of page

 

SPECIALIŲJŲ TARNYBŲ TERORISTŲ SLAPTOJI MEDŽIAGA

                                                                               

Pirmoji dalis

SPECIALIŲJŲ TARNYBŲ TERORIZMO METODAI

 

 1. Terorizmo metodai, kuriuos dabar taiko specialiosios tarnybos (toliau - ST), buvo sukurti prof. Maironovskio laboratorijose ir, iš pradžių, buvo atidžiai kontroliuojami L. Berijos. Iš pradžių ir vėliau bandymai buvo atliekami dažniausiai su kaliniais.
   

 2. Vėliau šie metodai buvo tobulinami atrankiniam žmonių sveikatos žalojimui, kuris šiuo metu yra plačiai paplitęs kaip pagrindinis būdas.  
   

 3. Šie metodai pirmą kartą pradėti gana plačiai taikyti disidentams ir kitiems TSKP neįtikusiems asmenims. Tai pasiekė didelį mastą vadovaujant L. Brežnevui ir vyko kartu su gerai žinomu „psichuškių“ metodu. Daugelis žinojo apie „psichuškių“ metodus, tačiau tik nedaugelis žinojo apie slaptą terorą. KGB šią paslaptį saugojo ypatingai kruopščiai.
   

 4. Teroro kulminacija pasiekta vadovaujant M. Gorbačiovui. Šie metodai buvo suplanuoti kaip viena pagrindinių „perestroikos“ priemonių siekiant valdyti „negatyvius“ žmones. Taip spec. tarnybos išplito visose TSRS kampeliuose. Tai slapta terorizmo vykdytojų armija. Jos įkūrėjas – M. S. Gorbačiovas. Dabar slaptą smurtą patyrė milijonai žmonių. Tai padidino galimybę eksperimentuoti su žmonėmis. Eksperimentai su kaliniais buvo papildyti eksperimentais su žmonėmis, kurie domėjosi ezoterika. Nuo šių teroro metodų šiai dienai daugeliui žmonių giliai pažeista psichika (savižudybės, gilios depresijos, įvairios psichozės ir kt.). Atsirado daugybė žmonių su specifiniais cheminiais ir bakteriologiniais pažeidimais nuo panaudoto slapto cheminio ir bakteriologinio ginklo. Tokių žmonių organizmas ypač jautrus elektromagnetiniam spinduliavimui. Tokios kategorijos žmonės pradėti vadinti „elektriniais žmonėmis“.
   

 5. Tarptautinio Baudžiamojo teismo kodekse ši smurto rūšis apibrėžiama kaip KANKINIMAI.
   

 6. Kankinimai atliekami numatytos aukos bute, kabinete ir kitose spec. tarnybų vykdytojui prieinamose vietose. Pavyzdžiui, kiekviename miesto rajone yra paskirtas spec. vykdytojas. Be to, šis ST vykdytojas su laiku įtraukia į nusikaltimo vykdymą aukos gyvenamosios vietos artimiausius kaimynus. Lengviausiai užverbuojami įvairias priklausomybės ligas turintys žmonės, chuliganai, turintys problemų su teisėsauga, asmenys, sugauti už mokesčių nemokėjimą mažmeninės prekybos vietose, patiklūs, tikintys ST vykdytojo išgalvotais pasakojimais. Taigi, paaiškėjo, kad įstatymus gerbiantys piliečiai tapo spec. tarnybų kankinimų objektais. ST vykdytojas neis pas sąžiningus žmones.
   

 7. B. Jelcinas nepažabojo šių tarnybų. Dabar jos visiškai perėjo Vidaus reikalų ministerijos žinion. Esant šalies suirutei, vykdyti minėtus nusikalstamus veiksmus verbuojami įvairūs žemos moralės asmenys, kurie turi problemų su teisėsauga. Kad išvengti ar sušvelninti bausmių terminus, šie asmenys yra priversti bendradarbiauti su ST.
   

 8. Valdžia ir dabar žino apie šias tarnybas bei apie paties metodo sadizmą. Dabar sudarytos visos sąlygos padugnėms pasitarnauti specialiosioms tarnyboms, kad jie galėtų žaloti kitus. Valdžia ne tik nepanaikino šių neteisiškai veikiančių spec. tarnybų, bet anaiptol toliau tęsė neribotą jų finansavimą (beje, už mokesčių mokėtojų pinigus). Piktadarių armija užaugo iki neregėto dydžio. Paradoksas yra tas, kad visa ši teroro mašina, iš pradžių skirta apriboti nusikaltėlius, pradėjo veikti prieš geriausius Rusijos žmones, o žemos moralės asmenys tapo vertingu ST ramsčiu.
   

 9. Apie tą, kurį teroristai iš ST pasmerkė KANKINIMAMS sako: „pateko į kompiuterį“, t.y. pateko į naikinamųjų sąrašus. Sako dėl to, kad kompiuterinis tinklas leidžia sekti spec. tarnyboms jų pasirinktas aukas bet kuriame regione, bet kuriame mieste ar kaime. Pasirinkta auka nebepašalinama „iš kompiuterio“ kol galutinai nesuluošinama iki visiškos fizinės mirties.
   

 10.  Dabar nelaimingam asmeniui bus taikomas kompleksas: cheminiai aerozoliai, bakteriologinės priemonės ir elektromagnetinė spinduliuotė.

Skaityti daugiau >>

bottom of page