top of page

MKEŽ – RSOM – "RKK-Mokslas"

VISUOMENĖS KRIMINALIZAVIMAS SKAITMENINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR GINKLŲ, VEIKIANČIŲ NAUJŲ FIZIKINIŲ PRINCIPŲ PAGRINDU, ĮSKAITANT ŽALOJANČIĄ SPINDULIUOTĘ, EPOCHOJE

Organizatoriai:


-Maskvos būsto ekologijos komitetas (Moskomeko, MKEŽ), versta iš rusų kalbos: Московский комитет экологии жилища (Москомэко, МКЭЖ);
-Visos Rusijos visuomeninė organizacija „Rusijos socialistinės orientacijos mokslininkai“ (RSOM), versta iš rusų kalbos: Общероссийская общественная организация "Российские учёные социалистической ориентации" (РУСО);
-Rusijos koordinavimo komitetas „RKK-Mokslas“, versta iš rusų kalbos: Российский координационный комитет "РКК-Наука".

 

2020 m. birželio 12–15 d., Maskva

Šunin Svetlana (Europos žmogaus teisių gynėja, Vokietija)

 

NUSIKALSTAMOS VEIKOS EUROPOJE, 

VYKDOMOS NAUDOJANT ŠIUOLAIKINES ELEKTRONINES TECHNOLOGIJAS

 

2020 m. birželio 14 d.

 

Laba diena, mieli Rusijos žmonės, kolegos kovoje su elektroniniu fašizmu. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti visą Rusijos tautą su Rusijos diena ir palinkėti visiems Rusijos piliečiams taikaus dangaus virš galvos, sveikatos ir laimingo gyvenimo be elektroninių kankinimų ir persekiojimų.

Savo pristatymą pradėsiu Egmonto Kocho ir Michaelo Vecho operacijos „Artišokas“ citata: „Jei šie eksperimentai bus atlikti gerai, žmonija niekada nesužinos, kaip tai buvo padaryta ar kas tai padarė. Kalbama tik apie profesionaliai vykdomą užduotį.

Pastaruosius trisdešimt metų Europoje nekalti piliečiai psichofiziniais ginklais švitinami, kankinami, nuodijami ir galiausiai nužudomi jų pačių butuose ir namuose, tuo pačiu pakenkiant žmogaus psichikai ir organizmui.

Psichofiziniai ginklai yra techninių, informacinių, farmakologinių, paranormalių metodų ir užslėpto smurtinio poveikio žmogui priemonių derinys, siekiant modifikuoti jo sąmonę kažkam reikalinga linkme. Šis ginklas veikia tiek žmogaus psichiką, tiek ir fiziologiją.

Ketvirtojo dešimtmečio Vokietijoje buvo vystomi ir galiausiai sukurti psichofiziniai masinio poveikio ginklai. Eksperimentai, skirti šių ginklų išbandymui, buvo atlikti Vokietijoje Vevelsburgo mieste, netoli Paderborno miesto. Projekto, „Ahnenerbe“, tikslas buvo paversti žmones paklusnia ir valdoma banda.

Kaip teisingai pastebi Rusijos mokslininkai Lopatinas ir Gurovas, įstatyme apie ginklus svarstydami apie elektroninio ginklo poveikį, psichofizinės priemonės ir metodai veikia žmogaus kūną ir psichiką bei gali pakeisti žmogaus mintis, jausmus ir elgesį.

Šis poveikis daromas pasitelkiant silpnų ir aukštų dažnių pulsuojančių elektromagnetinių laukų spinduliuotę bei naudojant akustines ultragarso ir infraraudonąsias bangas. Europos šalių piliečiai žiauriai paslapčia puolami jų pačių namuose daugelį metų, naudojant aukšto dažnio elektromagnetinę spinduliuotę.

Jau daug metų egzistuoja galingas, ypatingai organizuotas nusikalstamumas, kuris metų metus galėjo netrukdomai plisti ir tobulinti savo metodus bei strategijas. Psichofizinių ginklų poveikis žmonėms sukelia įvairius simptomus, todėl neuromokslininkai ir kriminalinių specialiųjų tarnybų darbuotojai sistemingai slapta daro sekinančius eksperimentus su žmonėmis. Nei viena auka nebūtų savo noru sutikusi su tokiais eksperimentais. Nekaltų piliečių puolimas psichofiziniais ginklais vykdomas tikslingai tam tikru atstumu ir atitinkamomis priemonėmis.

Psichofizinių ginklų neįmanoma pamatyti ir jie nepalieka jokių pėdsakų, tačiau šie ginklai efektyviai veikia žmogaus organizmą nepaisant didelių atstumų. Priklausomai nuo nustatytos elektromagnetinių bangų moduliacijos ir dažnio, energetiniai ginklai gali turėti skirtingą poveikį ir daryti įtaką visam organizmui, pakenkti regėjimui ir atminčiai, o taip pat nuotoliniu būdu sukelia daug kitų veiksmingų poveikių. Naudojant šį ginklą galima žudyti slapta, nepaliekant pėdsakų. Nukentėję dažnai skundžiasi spengimu ausyse, šis ginklas veikia regėjimą, sukeldamas deginimą ir dirginimą. Daugelis nukentėjusiųjų turi nuolatinius siaubingus galvos skausmus. Vienu žodžiu, poveikis daromas visam žmogaus organizmui.

Daugelį nukentėjusiųjų kankina nemiga dėl intensyvaus fizinio bei psichologinio kankinimo, bandant juos pastūmėti link savižudybės ar smurto. Išsekintos nuolatinių kankinimų, dezorientuotos, pervargusios aukos tiesiog bando išgyventi. Masiniai organizuoti psichologiniai nusikalstami veiksmai taip pat naudojami prieš Europos piliečius. Nusikaltėliai turi galimybę sekti, kontroliuoti, persekioti ir grasinti savo šalies ir kitų šalių žmonėms. Milžiniški jų pasiekimai gali įvykti tik dalyvaujant valstybinėms nusikalstamoms struktūroms ir gavus valstybės ar tarptautinių korporacijų finansavimą. Taip pat, tikėtina, kad dalis didžiulio šalies vidaus saugumo aparato yra nusikalstamos sistemos dalis. 

Ketvirtasis reichas, naudodamas slaptą Štazi (Stasi) ir buvusių Vokietijos nacių taktiką, sukūrė nusikalstamą vyriausybinę valdymo sistemą, kurios šūkis: „Kova su organizuotu nusikalstamumu“.

CŽV slaptosios operacijos, nekaltu pavadinimu „Artišokas“ (Artishok), vadovas daktaras Tomsonas, ciniškai pastebėjo „Prieš savo tautą mes nenusidėjome. Reikalas tas, kad pačius sudėtingiausius slaptus tyrimus, kartais pasibaigusius mirtimi, mes vykdėme ne su amerikiečiais ir ne Valstijose, bet Vakarų Vokietijoje su užsieniečiais“.

Tūkstančiai europiečių yra kankinimų ir organizuoto persekiojimo bei palydovinio stebėjimo aukos. Daugelis Europos piliečių sąmoningai neteisingai diagnozuojami ir įtraukiami į psichinių ligonių sąrašus, o kriminaliniai gydytojai ir psichiatrai priverstinai jus patalpina į psichiatrijos klinikas. Pažeidžiamos Europos piliečių konstitucinės ir žmogaus teisės, o kartu žlunga visas jų gyvenimas, karjera, visuomeniniai santykiai ir sveikata.

Šis ginklas gaminamas Vokietijoje. Daugybė Vokietijos firmų, įskaitant „Rheinmetall“, užsiima energetinių ginklų gamyba. Į šių technologijų gamybą įtrauktos ir užsienio įmonės. Karinės specialiosios tarnybos, nusikalstamos struktūros, tarptautinės korporacijos yra šios rūšies ginklų pirkėjai, todėl daugelis nukentėjusiųjų mano, kad už elektroninių nusikaltimų slypi valstybinės struktūros. Nusikaltėlių tikslumas ir profesionalumas, kurie daugelį metų atakuoja nekaltus piliečius ir vaikus bei elgiasi atsargiai, leidžia mums padaryti išvadą, kad šie nusikaltėliai yra gerai apmokyti profesionalūs žudikai.

Valdžia visiškai ignoruoja šios problemos. Politikai ir policija nereaguoja į nukentėjusiųjų nuo elektroninio teroro skundus. Buvo ignoruojama daugybės Europos piliečių laiškų ir skundų Bundenstagui ir asmeniškai Merkel. Teisėsauga negali arba nenori priimti ir nagrinėti nukentėjusiųjų prašymų. Nors kalbama apie nuolatinius žmogaus teisių pažeidimus, tačiau, nepaisant to, teisėsaugos institucijos neužsiima šios problemos svarstymu. Nežiūrint į tai, kad prieš nusikaltėlius buvo daugybė faktų ir įrodymų, jokių veiksmų nesiimama. Valdžia arba sąmoningai gina nusikaltėlius, arba bijo save demaskuoti.

Šiuolaikinio elektroninio kankinimo tikslas yra ne tik pasityčiojimas iš piliečių, bet ir visiškas asmenybės sunaikinimas bei likvidavimas, nes to dėka žmogus praranda bet kokį gebėjimą priešintis. Šiais laikais nusikaltėliai pasirenka ne tik fizinius, bet ir psichologinius kankinimo metodus: sukuriama baimė, įtampa, depresija, nerimas, susierzinimas, sutrikdoma koncentracija ir orientacija, sukeliamas atminties praradimas, vidinis nepasitikėjimas ir silpnumas, abejingumas, neapykanta ir agresija.

Dvidešimto amžiaus pabaigoje kankinimai buvo nuolat praktikuojami Vokietijoje. Šiandien priskaičiuojama daugiau nei šimtas valstybių, kuriose kariškiai, specialiosios tarnybos ir nusikalstamos struktūros sistemingai kankina suaugusiuosius ir vaikus, ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Didžiulis skaičius nukentėjusiųjų, įskaitant vaikus, kurie kasdien patiria elektroninį terorą ir nežmoniškus elektroninius kankinimus, yra Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Belgijoje, Italijoje, Ispanijoje, Čekijos Respublikoje, Lenkijoje, Prancūzijoje ir kitose Europos ir pasaulio šalyse. Man labai sunku įvardyti vardus nužudytų europiečių, kurių sąraše yra mano brangūs artimieji ir giminės, draugai, kolegos kovoję su kriminaliniais elektroniniais nusikaltimais. Vokietijos aukos, tarp jų mano vyras Sergejus Šunin, teta Emilija Vegel, sūnaus žmona Tatjana Šunin, mano draugai ir kolegos (Heiner Goering, Marita Zein, Ruth Gil, Peta Helwig, Gunther Zindatsky, Gabriella Müller, Markus Bot, Christian Schefea, Walter Wiel, Robert Born, Victoria Brukner, Waldemar Scherk, Mikael Friedberger, Alena Schnei, Evelyn Stampel, Walter Meidegler (Šveicarija), Astrid Fuchs (Austrija) ir daugelis kitų.

Mieli kolegos! Prašau jūsų tylos minute (kelias sekundes patylėti) pagerbti visų mūsų artimųjų, kolegų ir draugų, žuvusių nuo psichotroninių fašistų rankų, atminimą.

13:48 AČIŪ. Ypač šiandien norėčiau prisiminti mūsų gerbiamą ir mylimą Rauni-Liiną Luukanen Kilde. Rauni-Liina Luukanen Kilde nužudyta Amerikos specialiųjų tarnybų CŽV ir elektroninės mafijos rankomis 2015 m. vasario 8 d. Suomijoje. Žymi politikė, tarptautinė žmogaus teisių gynėja, buvusi Laplandijos sveikatos ministrė, anesteziologė, mano draugė ir kolegė kovoje, kuri daugiau nei 25 metus kovojusi prieš gyventojų programavimą ir čipizavimą, prieš eksperimentinę Amerikos sąmonės kontrolės programą Europoje ir pasaulyje.

Mums, taikiems piliečiams ir mūsų vaikams, neturintiems ginklų ir galios, netekusiems pagrindinių teisių ir laisvių bei apsisprendimo, išsekusiems ir bejėgiams nuo daugiamečių nežmoniškų kankinimų, numatyta dar ilga ir nelygi kova su elektroniniu teroru, slaptomis nusikalstamomis gaujomis, psichiškai nesveikų politikų bei valdininkų grupuotėmis.

Šie nusikaltimai yra didžiausi nusikaltimai Europoje, tačiau teisėsaugos institucijos ir Europos šalių teismai, taip pat pagrindinė Europos žiniasklaida nenori pripažinti katastrofiškos situacijos šiose šalyse. Niekas netiria nusikaltimų ir nieko nedaro, kad sustabdytų elektroninių technologijų bandymus ir nustotų vykdyti eksperimentus bei elektroninius kankinimus su Europos piliečiais.

Žmonijos istorija dar niekada nežinojo tokio siaubo. Daugelį metų elektroniniu būdu žvėriškai kankino gyvus žmones tarp jų ir vaikus. Naujos pasaulinės tvarkos planas buvo įgyvendinamas daugelį metų, tik žmonės to nežino, nes dėl manipuliavimo ir poveikio per atstumą jie šiai problemai yra visiškai abejingi, o kai kurie visiškai nesupranta, kas vyksta aplink. Pagrindinis naujosios pasaulio tvarkos tikslas yra sumažinti pasaulio gyventojų skaičių, sunaikinant milijardus nekaltų piliečių. Likusius planuojama paversti vergais ir juos valdyti.

Jei šiandien nestosime ginti savo teisių ir laisvių, ginti savo vaikus ir anūkus, tai rytoj gali būti per vėlu.

Mes, žmonės, atėjome į šią Žemę kaip žmonės. Mes turime gyventi šioje nuostabioje Žemėje kaip žmonės.

Savo kalbą norėčiau užbaigti Martyno Luterio Kingo citata: "Turime saugotis tų, kurie mums žada saugumą ir mainais prašo mūsų laisvės. Turime pripažinti, kad dalis kainos už laisvę gali būti mums nepriimtina. Primesta visiško saugumo kaina yra vergovė “.

Ačiū už dėmesį.

bottom of page