top of page

PSITERORAS (1 dalis)

Fizikės, technikos mokslų kandidatės

Jelenos Blinnikovos-Viazemskajos

pranešimas

 

Ištrauka iš pranešimo. 

Jelena BLINNIKOVA-VIAZEMSKAJA, fizikė, technikos mokslų kandidatė;

Andrejus IVANOVAS, inžinierius, Nepriklausomo žmogaus teisių komiteto narys;

Leonidas PETROVSKIS, istorikas, Rusijos Mokslų akademijos slavistikos ir balkanistikos instituto mokslinis bendradarbis.

„Vakaro klubas“ Nr. 52 (1137) 1996.05.18, medžiagą pateikė: Eniologijos institutas, Krasnojarsko skyrius. Tarptautinė informacijos Mokslų akademija (TIMA) 660000, Krasnojarskas, pašto dėžutė 19614, tel. (3912) 65-62-77

Technikos mokslų kandidatė Jelena Blinnikova-Viazemskaja savo pranešime seminare „Rusija ir Europos žmogaus teisių konvencija“ išanalizavo iš Rusijos Federacijos 94 miestų Žmogaus teisių informacijos centre gautą informaciją apie spinduliuotuvų, pažeidžiančių psichiką ir žmogaus organizmą, naudojimą. Pagrindinis pastarųjų metų skundų motyvas, sakoma pranešime, tai skundai dėl teroro, vykdomo prieš asmenį, naudojant radijo elektroninę įrangą.

Aiškinamasis pranešimas

Naudojamos ginkluotės technikos, kuri atsispindi valstybės plane ir pramoniniame-techniniame plane, sąraše yra biogeneratorių, lazerinių, ultragarso, rentgeno, ypač aukštų milimetrinių ir submilimetrinių  bangų ilgių spinduliuotuvų radijo ir ultragarso diapazonuose, infraraudonųjų spindulių, ultravioletinių spindulių, izotopų, gama spinduliuotės imtuvų visų tipų diapazonams, ultragarso ir radijo spinduliuotės keitikliai į garsą ir regimą diapazoną, specialios priemonės vaizdo duomenims perduoti telefono, televizijos ir radijo kanalais, perduotų signalų imtuvų suderinimo ir sujungimo priemonės ir televizorių ar kompiuterinės įrangos ir kt.

Kuriant efektyvius poveikio žmogui per atstumą metodus dalyvavo dauguma Rusijos mokslininkų: V.M. Bechterevas, B.B. Kažinskis, K.I. Platonovas, A.V. Dubrovskis, V. Mesingas, A. P. Slobodianikas, M. J. Okunevas, S.G. Fainbergas, V.M. Sviatošas, D.V. Kandyba, V.E. Rožnovas, A.V. Čumakas, J.G. Gornas ir kiti.

 

1921 m. prie vyriausybės buvo įsteigtas specialus skyrius, skirtas nuotoliniam biologinių objektų poveikiui. Šio specialiojo organizacijos padalinio, periodiškai keičiančio pavadinimą nuo VČK iki FSB (Federalinė saugumo tarnyba), darbai davė pagrindą psichotroninių technologijų metodams. Šie darbai sukėlė visos Rusijos mokslininkų grupės (Pavlovo, Vernadskio, Čiževskio, Kažinskio ir kt.) rimtą susirūpinimą. Technikos mokslų kandidatas V. Slepucha patvirtina, kad F. Dzeržinskio dukra M. Telce ir docentas D. Luni buvo mūsų šalies (t.y. Rusijos) psichotroninio poveikio priemonių metodikos kūrimo ištakose. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas pichotropinių priemonių, natūralių ir sintetinių narkotikų pagrindu, naudojimui. Bet jau tada buvo pastebėta, kad psichikos deformacijos efektas žymiai pagreitėja, jei tiriamasis yra aukšto dažnio lauke.

 

Reikšmingiausi pasiekimai psichotroninių technologijų ir žmonių kontrolės srityje buvo pasiekti hitlerinėje Vokietijoje. Viena labiausiai neįprasta oficialių trečiojo reicho organizacijų - Ahnenerbe - buvo įkurta 1933 m. Ahnenerbei vadovavo SS pulkininkas Volframas von Ziversas. Ahnenerbės dalimi tapo Šviesos ložės draugija, vėliau pavadinta Vril draugija. Penktajame XX a. dešimtmetyje Vokietijoje buvo pradėti ypač didelio masto slapti psichofiziologijos mokslo tiriamieji darbai, pritraukiant visa, kas tuo metu buvo geriausia Indijoje, Tibete, Kinijoje, Europoje, Afrikoje, TSRS ir Amerikoje. Trumpai suformuluotas tyrimų tikslas - telepsichinio ginklo arba, kaip mes dabar  sakome, „psichotroninio ginklo“ kūrimas. Ypač vertingi yra slapti Vokietijos eksperimentai, kurie buvo atlikti su koncentracijos stovyklų kaliniais. Tarptautinėse konvencijose tokie žiaurūs ir nežmoniški tyrimai, atlikti su gyvais žmonėmis,  apibrėžiami kaip nusikaltimas prieš žmoniją, todėl niekada prieš karą ir po karo mokslininkai neturi teisės atlikti tokių eksperimentų su gyvais žmonėmis. Dėl šių priežasčių visa vokiečių tyrimų medžiaga yra unikali ir neįkainojama mokslui.

 

Po karo visi Vokietijos slapti tyrimai atiteko nugalėtojams - raketų ir inžinerijos tyrimai atsidūrė  JAV, o psichofiziologiniai (psichotroniniai) - TSRS. Daugelį metų vykdant slaptus tyrimus šiuolaikinio mokslo sukurti produktai išplečia tokio aukšto dažnio lauko poveikio būdus ribotoje erdvėje, kai, tuo tarpu, pats generatorius gali būti pakankamai toli. Generatorius, kaip spinduliuotės perdavimo šaltinis,  gali naudoti gyvenamųjų pastatų tinklų komunikacijas: elektros laidus, telefono ir radijo tinklus, vandens vamzdžius, radiją, televiziją. Individualios ir masinės sąmonės valdymo klausimai TSRS taip pat buvo nagrinėjami Žmogaus smegenų institute, įkurtame žymaus Rusijos akademiko Bechterevo. Dirbant šia kryptimi nuo ketvirtojo XX a. dešimtmečio, instituto personalas nuo pat pradžių buvo gerokai padidintas iki 150 geriausių Rusijos mokslininkų. Čia pirmą kartą be hipnotinio poveikio, imta naudoti ir technines naujoves: žmonės buvo apšvitinami skirtingų dažnių radijo ir garso signalais, nepastebimai veikiant žmogaus energetinę sistemą. Savo darbuose N.I. Anisimovas patvirtina, kad šeštojo dešimtmečio pabaigoje šiuolaikiniai psichotroniniai Rusijos ginklai išėjo iš mokslo tiriamųjų institutų laboratorijų ir pateko į specialiųjų tarnybų ir kariuomenės pavaldumą. Psichotroninį ginklą V.N. Anisimovas priskiria vienai iš vadinamųjų „neletalinių“ ginklų rūšiai. Jo nematomi komponentai gali nužudyti iš toli, imituoti ar sukelti bet kokią lėtinę ligą, paversti žmogų nusikaltėliu ar pamišusiu, pargriauti žmogų, priversti jį suklupti, sukelti aviacijos, geležinkelio ar automobilio avariją, per kelias sekundes sugriauti tvirčiausius statinius, sukurti ar išprovokuoti bet kokius klimato kataklizmus, valdyti sudėtingiausius įrenginius ar mechanizmus.

 

Šis ginklas efektyvus, kad gali iš rikiuotės išvesti sveikatą Šis ginklas leidžia efektyviai išvesti iš rikiuotės sveikatą, sukeldamas psichikos, judesių koordinacijos, raumenų tonuso, įvairių kūno sistemų, įskaitant širdies ir kraujagyslių bei regos, pakitimus ir kontroliuoti žmonių, bet kokių biologinių objektų, elgesį, keisti gyventojų pasaulėžiūrą. Užsakovai buvo Gynybos ministerija, TSKP CK ir TSRS KGB. Kalbant apie KGB, šiuos darbus ten kuravo penktasis ir šeštasis skyriai. 

 

Penktasis („Konstitucijos apsauga“) vadovavo  politiškai, šeštasis buvo atsakingas už mokslinę ir techninę darbo pusę. Sunkiausius nusikaltimus, naudojant šias technologijas, padarė TSRS KGB operatyviai ir techniškai valdomos itin slaptos laboratorijos Nr. 12 darbuotojai.

Tuo metu buvo sunaikinta labai daug visiškai nekaltų žmonių. Remdamasis uždarais šaltiniais, V. Šepilovas praneša, kad per pastaruosius trejus ar ketverius metus ši problematika tampa vis svarbesnė. „Jei anksčiau dėl griežto programavimo buvo gaunami praktiškai biorobotai, mažai panašūs į normalų žmogų“, - pažymi V. Šepilovas, tai šiandien „zombius” nustatyti dažnai gali tik specialistas - jų elgesys yra gana įprastas ir nekelia įtarimų”. Psichikos valdymas, pastebi  V.Šepilovas, kaip taisyklė, siekia socialinių represinių tikslų.

 

Bet kokiu atveju, tokia psichikos kontrolė yra susijusi su žmogaus teisių pažeidimu, nes ji vykdoma prieš žmogaus valią ir be jo sutikimo, iš išorės veikiant nesąmoningus smegenų procesus. Zombinimas negali būti vertinamas kitaip, nei nusikalstama manipuliacija žmogumi. Bandomieji tyrimai su nekaltais piliečiais buvo ir yra atliekami specialiu vyriausybės sprendimu. Remdamasis 1972–1973 metais atliktais tyrimais, TSRS Mokslų akademijos Radijo-elektronikos institutas baigė naujausio radiotechninio ginklo gamybą ir diegimą karinėje praktikoje. Dirbtinis tam tikrų savybių vergų rasės sukūrimas praktiškai tapo realybe. Kariniame pramoniniame komplekse naudojamoje klasifikacijoje, septintąja, naujausia masinio naikinimo ginklo karta vadinamas ginklas, veikiantis genetinį aparatą. Šią informaciją patvirtina T.B. Fadejeva. Savo darbuose ji teigia, kad Novosibirsko miestas buvo ir tebėra psichotroninio ginklo kūrimo centras. Devintojo dešimtmečio pabaigoje (tiesiogiai valdant TSKP CK) buvo sukurta įranga, kuri, patekusi į Žemės orbitą, galėjo koreguoti gyventojų elgesį didesnėje nei Baltarusijos Respublikos teritorijoje. Tuo metu daugiau nei dvidešimt institutų ir Netradicinių technologijų centras prie TSRS valstybinio mokslo ir technikos komiteto dirbo psichotroninio ginklo srityje. Buvo sukurti ir pradėti naudoti keli skirtingų tipų biogeneratoriai, galintys per atstumą prisiderinti prie konkretaus žmogaus bioenergetinių savybių. Fiziologai užsiėmė elektromagnetinės spinduliuotės poveikio žmogaus smegenims ir zombinimo bandymais. Rezultatai buvo iš karto praktiškai pritaikyti karinėje srityje. TSRS KGB sėkmingai panaudojo užslaptintą zombinimo techniką, mokydama agentus ir diplomatus. Esminis psichotroninio ginklo skirtumas nuo kitų ginklų rūšių yra tas, kad kūrimo ir bandymo procese  jo pavyzdžių negalima išbandyti stenduose ir taikiniuose. Bandymams nuolat reikia gyvų ir sveikų „donorų“ – bandomųjų žmonių, kurie gali žūti eksperimentų metu.

 

Bandymų poligonais dažnai tampa paprasti gyvenamieji butai. Ne mažiau kaip iš 94 Rusijos miestų gauti piliečių, patyrusių psichotroninio poveikio pasekmes, pranešimai. Minėtą informaciją savo darbuose visiškai patvirtina N.I. Anisimovas. Psichotroninių ginklų kūrimui nuolat reikalingi žmonės - donorai. Donoru gali tapti bet kuris asmuo, jei jo intelektas ir fiziniai duomenys reikalingi eksperimentams atlikti. Donorai atrenkami tokiu principu. Yra žinoma, kad žmonių visuomenę sudaro tam tikros, panašaus intelekto ir psichologinio tipo, grupės. Pasirinkus donorus atviram psichoprogramavimui ir su jais atidirbus psichotechnologijas, galima slapta kontroliuoti visų grupių, taigi ir visos visuomenės, elgesį. Specialių eksperimentų aukomis paprastai tampa gabūs žmonės, kariškiai, sportininkai, kaliniai, psichiniai ligoniai, o taip pat visiškai sveiki žmonės.

 

Donorų medžioklė vykdoma mieste ar bet kurioje kitoje gyvenvietėje. Tik pastaruoju metu, remiantis oficialiais Krasnojarsko krašto prokuratūros duomenimis, Krasnojarsko krašte be žinios dingo daugiau nei tūkstantis žmonių, tačiau kiek jų dingo pagal neoficialius duomenis, galima tik numanyti. Yra trys psichoprogramavimo etapai.

Pirmasis etapas - smegenų kontrolė. 

Antrasis etapas - žmogaus psichofizinės veiklos valdymas. 

Ir trečiasis etapas - bandomojo asmens sunaikinimas. 

Trečio etapo paprastai griebiamasi šiais atvejais: kyla demaskavimo pavojus; bandomasis žmogus nebeefektyvus; įbauginti kitus bandomuosius. 

Sunaikinimas gali būti atliekamas tiek tradiciniais, tiek netradiciniais metodais. Psichotroninis poveikis žmogui suprantamas kaip kryptingas elektromagnetinių laukų ir akustinių (infragarsinių, ultragarsinių) bangų poveikis, sukeliantis elgesio ir mąstymo veiklos, reakcijų į įvykius ir situacijas pokyčius, priveda prie organizmo  funkcinių sistemų sutrikimų ir audinių ląstelių pokyčių. V.N.Anisimovas mano, kad psichotroninis ginklas yra unikalios elektroninės-spindulinės įrangos kompleksas, galintis per didelius atstumus kontroliuoti žmogaus psichofizinę veiklą, kryptingai griauti  jo sveikatą ir privesti prie mirties.

 

Psichotroninis ginklas yra aukštų dažnių ginklas, naudojamas kartu su kitų rūšių neletaliniais ir psichotechnologiniais ginklais. Pažeidžiantis psichotroninio ginklo faktorius pagal V.N. Anisimovą yra: torsioniniai generatoriai, aukšto dažnio mikrobangų generatoriai, lazeriai, akustinė ir mikrobangų įranga, naudojanti tiek galingų stacionarių kilnojamų psichotroninių stočių, esančių Žemėje arba išvestų į kosmosą šaltinius, tiek ir išorinės aplinkos fiziką,  taip pat chemines ir dujines priemones. Sufokusuotos spinduliuotės rūšys be trukdžių ir neprarasdamos nustatytos galios, laisvai prasiskverbia pro bet kokią kliūtį ir, nepaisant didelių atstumų, labai tiksliai pažeidžia pasirinktą auką. Poveikis daromas ląsteliniame-molekuliniame lygmenyje taikant psichofizini smegenų ir žmogaus kūno apdorojimo metodą, remiantis asociatyvinio ir neurolingvistinio psichoprogramavimo principu, naudojant radijo akustinį efektą ir nuotolinę tomografiją.

 

Manoma, kad žmogaus „apdorojimo“ radiotechninėmis priemonėmis metodo pagrindas yra mūsų tautiečio A. Michailovskio atradimas, kuris XX a. ketvirto dešimtmečio  viduryje nustatė, kad kai kurios elektromagnetinių impulsų kombinacijos, besikartojančios tam tikru dažniu, turi įtakos smegenų sritims, atsakingoms  tiek už emocijas, tiek ir už žmogaus organų darbą. Pagal savo poveikį gyviems organizmams, magnetinių laukų poveikis prilygsta radioaktyviai spinduliuotei. Išoriniai elektromagnetiniai laukai veikia žmogaus aurą, sukelia nuotaikos ir mąstymo gebėjimų pokyčius. Žmogaus aura yra nevienalytė ir susideda iš jo įvairių organų spinduliuotės. Kiekvieno žmogaus kūno organo bangų charakteristikos mokslininkų jau seniai aprašytos ir gerai žinomos.

 

Kai kurių žmogaus kūno dalių rezonansiniai dažniai:

1. galva         20-30  Hz

2. akys           40–100 Hz

3. vestibiuliarinis aparatas 0,5-13 Hz

4.širdis           4-6 Hz

5. stuburas         4-6 Hz

6. skrandis         3 Hz

7. žarnynas         2–4 Hz

8. inkstai         6-8 Hz

9. rankos         2–5 Hz

 

Nuo itin aukšto dažnio spinduliuotės padarytos žalos žmogui išsivysto sunkiai gydomos ligos, pavyzdžiui, dėl šios spinduliuotės poveikio neišvengiamai suaktyvėja žmogaus kūno vėžinės ląstelės ir vėliau išsivysto  nepagydoma vėžinė liga. Šia spinduliuote paveikiant organus, atsakingus už gyvybinę veiklą, galima  juos visiškai išvesti iš rikiuotės ir reikiamu laiku pacientas baigia savo  egzistenciją. Yra žinoma, kad žmogaus smegenys yra labai jautrios karščiui ir temperatūros kilimui. Jei itin aukšto dažnio spinduliuote galvos smegenys bus apdorotos  šiek tiek, jų temperatūra padidės, o tai sukels viso organizmo darbo sutrikimus.

Jei itin aukšto dažnio spinduliuotės galia bus žymiai padidinta, žmogaus smegenų temperatūra pakils smarkiai ir neišvengiamai įvyks letalinė baigtis. Jei mikrobangine spinduliuote yra veikiamos žmogaus organizmo biologines sroves, kurių dažnis yra nuo 1 iki 35 Hz, sutrinka žmogaus tikrovės suvokimas, padidėja ar sumažėja tonusas, susijaudinimas ar apatija, nuovargis, stiprus pervargimas, pykinimas ir galvos skausmas, galimas visiškas instinktyviosios sferos sterilizavimas, taip pat širdies pažeidimas, pradedant nuo aritmijos iki visiško sustojimo, taip pat smegenų ir centrinės nervų sistemos pažeidimas. Taip pat pastebimi papildomi požymiai: akių perštėjimas, ausų skausmas (kaip esant staigiems atmosferos slėgio pokyčiams), rankų tirpimas, ūžesys galvoje, kojų trūkčiojimas ir deginimas paduose. Bangos, aktyviai moduliuojančios smegenų alfa ritmo dažnius, gali sukelti negrįžtamus elgesio sutrikimus.

 

Naudojant itin aukšto dažnio spinduliuotės generatorių tam tikrais dažniais, vienu metu galima nuslopinti daugelio žmonių sąmonę ir įteigti  jiems tam tikrą elgesį ar net svetimas idėjas. Galinga itin aukšto dažnio spinduliuotė gali išjungti visus besąlyginius refleksus, dėl to žmogus tampa visiškai bejėgis. Žala smarkiai padidėja, jei yra smegenų, širdies ir centrinės nervų sistemos sutrikimai. Kaip tokių bangų siųstuvų antenos gali būti  naudojami telefono ir radijo laidai, nuotekų ir šildymo sistemos vamzdžiai, taip pat televizorius, radijas, telefonas  ir priešgaisrinė signalizacija, radijo tinklas ir gyvenamojo namo elektros instaliacija. Šis slaptas žmogaus apdorojimo būdas dėl savo techninių savybių gali būti vadinamas tinkliniu. Toks aukšto dažnio radijo lauko sukūrimo būdas gyvenamajame pastate, kai bioenergetinio generatoriaus galia per filtrų sistemą įvedama tiesiai į gyvenamojo namo buitinius tinklus. Šis metodas yra energetiškai racionalus ir garantuoja slaptą specialaus apdorojimo pritaikymą, nes tokie signalai paprastai nėra aptinkami už dešimties metrų nuo pastato. 

Mikrobangų spinduliuotės technologijų diegimo mastas, ypač kuriant masinio naikinimo ginklus, priklauso nuo galingų mikrobangų spinduliuotės generatorių prieinamumo. Aukšto dažnio spinduliuotės generatorių naudojimo kariniais tikslais tyrimais užsiima akademikas Avramenko.

Mikrobangų spinduliuotė kelia didelį pavojų žmonėms. Įprastoje būsenoje mūsų kūnas išskiria apie 100 vatų šilumos. Laikoma, kad gyvam organizmui yra pavojus, jei iš išorės absorbuota galia viršija jo paties energijos išsiskyrimą. Pakankamos galios mikrobangų spinduliuotė žmogui gali sukelti nudegimus ar šilumos smūgį. Terminis mūsų organizmo pažeidimas vyksta tada, kai krintančios spinduliuotės intensyvumas yra apie 1 kW/m2. Iš esmės šis lygis pasiekiamas jau dabar.

 

Jau sukurti mikrobangų spinduliuotės generatoriai, leidžiantys sutelkti šimtų megavatų galią. 

Aukštosios  nervinės veiklos ir neurofiziologijos instituto mokslininkas J. Cholodovas patvirtino, kad mikrobangos gali apakinti, atimti potenciją ir net nužudyti. Tačiau ypač gerų rezultatų pasiekta psichotroninių technologijų srityje, darant įtaką gyventojų pasąmonei - vadinamajam zombinimui. Jurijus Vorobjevskis savo knygoje „Beldimas į auksinius vartus“ tvirtina, kad torsioninių laukų įranga yra priemonė paveikti žmogaus psichiką reikiama linkme. Didelio masto tyrimai torsioninių laukų panaudojimo kariniams tikslams tyrimai intensyviai buvo atliekami dar hitlerinėje Vokietijoje. Archyviniuose „ Ahnenerbe“ dokumentuose pabrėžiama, kad technomagiškų priemonių poveikis pirmiausia buvo nukreiptas į „valios kristalus“, specialius darinius kažkur hipofizės srityje. 1980 metais tarybiniame akademiniame žurnale „Kibernetika ir medicina“ pasirodė profesoriaus pulkininko Georgijaus Bogdanovo straipsniai apie psichotroninius tyrimus. Jis rašė, kad žmogaus smegenyse yra pačios gamtos įterptų puslaidininkinių struktūrų kristalų.

 

Dėka šios kietojo kūno elektronikos, į smegenis galima perduoti užkoduotą informaciją, kuri sukelia vaizdus, reginius, regėjimo asociacijas, akustines ir elgesio reakcijas. Naudodami slaptos hitlerininkų organizacijos „Ahnenerbe“ palikimą ir archyvus, Rusijos karo specialistai sėkmingai sukūrė iš esmės naują ginklo tipą, kuris yra ypatingai slaptas, todėl torsioninės technologijos sėkmingai naudojamos kariniams ir kitiems tikslams norint pakenkti. Masinis gyventojų kodavimas ir zombinimas TSRS prasidėjo 1980 m. Gyventojų apdorojimas buvo toks intensyvus, kad žmonės skundėsi gydytojams dėl neaiškių pojūčių. Gyvenamųjų namų kompleksams, kuriuose buvo įrengti biogeneratoriai, buvo būdingas didelis procentas vėžinių susirgimų ir savižudybių, žmogžudysčių, galūnių sužalojimų, o taip pat dažnas neįgalių vaikų gimimas. Dešimtojo dešimtmečio pradžioje mokslas ir technologijos priartėjo prie gana kompaktiškų įrenginių, galinčių paveikti ištisus planetos regionus - jei šie įrenginiai būtų išvesti  į orbitą ir naudojami prieš antžeminius taikinius (įskaitant ir torsioninių laukų principą), sukūrimo.

 

Remiantis kai kuriais duomenimis, darbai apie psichotroninį ginklą, galintį valdyti žmonių masių elgesį, buvo įtraukti į tolimąją, užhorizontinę  radiolokaciją ir čia buvo naudojama planetą gaubiančios jonosferos, vis dar mažai ištyrinėtos, energija. Atradus žmogaus biolauką, darbai smarkiai suintensyvėjo.  Mokslininkai nustatė, kad egzistuoja itin lengvos dalelės, kurioms buvo suteiktas leptonų pavadinimas. Leptonai yra milijonus ar net trilijonus kartų lengvesni už elektroną.

 

Koncentruoti leptonų pluoštai prasiskverbia pro žmogaus aurą kaip pro sugeriamąjį popierių. 

Maskvos mokslininkai fizikai, tyrinėdami mikroleptonų - mažiausių fizinių dalelių poveikį angliavandeniliams junginiams, netyčia aptiko labai įdomią konstrukciją, kuri veikė kaip subtilių fizinių laukų generatorius. Net ir esant nedideliam leptonų lauko poveikiui, tiriamasis patiria neįveikiamą nuovargį, o padidėjus intensyvumui, žmogus praranda gebėjimą nuosekliai (logiškai) mąstyti. Trečio laipsnio poveikis  pažeidžia vestibiuliarinį aparatą ir žmogus praranda orientaciją erdvėje. Tolesnis mikroleptoninio poveikio galios didinimas “pribaigia“ sergančius organus, todėl dėl ligų nusilpęs žmogus tampa mažiau apsaugotas nuo leptonų veikimo. Maksimalaus stiprumo mikroleptoninė spinduliuotė sukelia mirtį. Biogeneratorius gali būti įrengtas dideliu atstumu nuo veikiamo taikinio. Apie ypatingai slaptus eksperimentus su leptoniniais generatoriais tapo žinomi pertvarkos (perestroikos) metais. Remdamasis vieningo lauko teorija ir daugelio metų eksperimentais, akademikas A.F. Ochatrinas ištyrė mikroleptonų savybes. Jie turi mažą krūvį ir mažą masę, o taip pat laisvai praeina pro ekranus ir kitas kliūtis. Mikroleptoninės spinduliuotės nefiksuoja mūsų materialūs jutimo organai.

 

Ilgalaikis ir sistemingas švitinimas gali sukelti negrįžtamus nervų sistemos pokyčius, galvos skausmą, impotenciją, padidėjusį kūno nuovargį, miego sutrikimus ir intelekto veiklos sutrikimą. Veikiant tokio dažnio infragarsui, natūralu, kad gali atsirasti rezonansas ir sukelti nemalonius pojūčius ar net turėti rimtų pasekmių. Net mažos galios infragarsas skausmingai veikia ausis, priverčia „virpėti“ vidaus organus - žmogui atrodo, kad viskas jo viduje vibruoja. Bandydami vieną iš infragarsinių generatorių, tyrinėtojai staiga patys pasijuto blogai. Jų viduje vibravo viskas - skrandis, širdis, plaučiai. Gretimose laboratorijose žmonės suriko iš skausmo. Generatorius buvo išjungtas, tačiau dar kelias valandas jie jautėsi visiškai „sudaužyti“. Toje pačioje laboratorijoje buvo sukurtas infragarsinis generatorius, galintis sunaikinti pastatą, nors jo galia buvo tik 2 kilovatai. Infragarsas, kurio intensyvumas siekė 160 decibelų, tiesiogiai paveikė žmogaus vidaus organus ir kilo reali grėsmė, kad jis gali sukelti vidinius kraujavimus.

PSITERORAS (2 dalis)

Fizikės, technikos mokslų kandidatės

Jelenos Blinnikovos-Viazemskajos

pranešimas

Kitas čia pagamintas generatorius, nors ir turėjo daug mažesnę galią, tačiau visiškai pakako, kad ant kambario lubų ir sienų atsirastų įtrūkimai. Pateikti atvejai - ypatingi, susiję su didelėmis infragarso spinduliuotės dozėmis. Įprastas silpnas poveikis žmogaus organizmui pasireiškia „jūros liga“, pykinimu, galvos svaigimu, nuovargiu, nemaloniais pojūčiais, galvos skausmu, o kartais regėjimo susilpnėjimu. Moksliniai tyrimai parodė, kad infragarsas praktiškai „yra“ visur, tik, skirtingomis dozėmis. Labiausiai jis jaučiamas, pavyzdžiui, tuneliuose, kur juda traukiniai ir automobiliai, taip pat po tiltais bei estakadomis.

 

Matavimai leido padaryti išvadą, kad infragarsas labiausiai sustiprėja mažose patalpose. Paprasčiau tariant, pavyzdžiui, bute jis labiau jaučiamas nei gatvėje. Eksperimentai, atlikti su laboratorijos darbuotojais, parodė, kad konvulsinio trūkčiojimo metu užfiksuoti akių raumenų biosrautai dažniausiai siejami su pusiausvyros praradimu, patvirtino organų pusiausvyros sutrikimo hipotezę. Visais panašiais atvejais žmonės jaučia tuos pačius pojūčius: lengvą pykinimą, sukimosi jausmą, nevalingus akių obuolių judesius ir, galiausiai, kažkokio nemalonaus diskomforto jausmą. Visi šie simptomai rodo pusiausvyros organų funkcijų pažeidimą, kai žmogus apšvitinamas infragarso vibracijomis 2–10 hercų dažnių diapazone. Organizmo atsakomosios reakcijos buvo tiriamos dviem infragarso šaltinio veikimo režimais: pirmasis - 6 hercų dažniu, kurio galia 142 decibelai; antrasis - 2 hercų dažniu, kurio galia 150 decibelų. Biologinių srovių įrašų analizė parodė, kad antruoju režimu pastebėti stipresni bei gilesni pusiausvyros organų funkcijų pažeidimai. Šiuo atveju žmonės patyrė ūmų pusiausvyros praradimo ir stiprų pykinimo jausmą. 

 

Akademikas V.M. Kandyba patvirtina, kad padidėjusį pavojų kelia infragarso skleidėjai, kurių dažnis surezonuoja su natūraliu žmogaus vidaus organų virpesių dažniu. Tuo metu žmogus patiria stiprų skausmą, gali apakti, gali ir numirti. Infragarso spinduliuotė laisvai prasiskverbia per storas sienas ir dideliais atstumais. Ultragarsinio ginklo 200 dB (decibelų) spinduliuotės galia yra pakankama, kad žmogus būtų nužudytas. Naudojamas tiek šiluminis, tiek mechaninis tampriųjų virpesių poveikis, kurių dažnis yra didesnis nei 100 kHz. Toks koncentruotų virpesių intensyvumas ženkliai veikia mąstymo struktūrą ir nervų sistemą, sukeldamas galvos skausmą, svaigimą, regėjimo ir kvėpavimo sutrikimą, pykinimą, traukulius ir netgi sąmonės praradimą. 

 

Ultragarso spinduliuotė labai stipriai veikia žmogaus psichiką. Tai sudomino kariškius kuriant vadinamąjį psichotroninį ginklą. Tokią plėtrą vykdo gydymo įstaigos (Krasnojarsko valstybinė medicinos akademija, Krasnojarsko regioninis psichoneurologinis dispanseris (Lomonosovo g. 1), psichiatrinė ligoninė, Krasnojarsko Pagrindinio vidaus reikalų departamento specialioji ligoninė-poliklinika (Karlo Markso g. 12 ir kt.)), o Krasnojarsko mašinų gamybos įmonėje kariniams gaminiams gaminami serijiniai akustiniai (infragarsiniai, ultragarsiniai) ginklai. Tai labai efektinga priemonė, darant slaptą įtaką asmeniui, panaudojant žemesnį nei 16 Hz tampriųjų virpesių mechaninį rezonansą, kuris įprasta klausa negirdimas. 

 

Pačiu pavojingiausiu laikomas intervalas nuo 6 iki 9 Hz. Reikšmingiausi pagal pavojingumą psichotroniniai poveikiai reiškiasi 7 Hz dažniu, kuris derinamas (sutapatinimas) su natūralių smegenų virpesių alfa ritmu, kai bet koks protinis darbas šiuo atveju tampa neįmanomas, nes atrodo, kad galva netrukus suplyš į mažus gabalėlius. Naudojant infragarso spindulinių srautų generatorius, kurių dažnis sutampa su natūraliais žmogaus vidaus organų dažniais, įvykus rezonansui atsiranda stiprus skausmas, žmogus gali apakti, taip pat galimi mirties atvejai.

 

Infragarso švitinamasis laukas prasiskverbia pro storas sienas ir dideliais atstumais. Atliekant specialius eksperimentus su išsivysčiusiais biologiniais objektais, buvo nustatyta, kad, esant tokiam infragarso intensyvumui, objektas skuba pasitraukti iš poveikio zonos. Padidinus apšvitinimo intensyvumą, prietaisai užfiksuodavo staigų širdies ritmo dažnio padidėjimą, objektas pradėdavo blaškytis visomis kryptimis. Tada širdies ritmo amplitudė staigiai pašokdavo, kraujagyslės nebeatlaikydavo ir susproginėdavo.

 

Tokių eksperimentų išvados yra šios:

• teisingai sumodeliuoti, infragarso virpesiai, net mažo intensyvumo signalais sukelia pykinimą ir spengimą ausyse, taip pat regėjimo nusilpimą ir baimę be priežasties;

• vidutinio intensyvumo virpesiai gali sukelti virškinimo sistemos sutrikimus, smegenų funkcijų pažeidimus su netikėčiausiomis pasekmėmis, paralyžių, bendrą silpnumą ir kartais apakimą;

• didelio intensyvumo infragarsas, sukeliantis rezonansą, sutrikdo beveik visų vidaus organų darbą, taip pat galima mirtis dėl širdies sustojimo arba dėl kraujagyslių sistemos suardymo.

 

Maždaug 12 Hz infragarso dažniai, turintys 85–110 dB galią, sukelia jūros ligos ir galvos svaigimo priepuolius, o 15–18 Hz dažnio virpesiai tuo pačiu intensyvumu sukelia nerimą, nepasitikėjimo savimi jausmą ir galiausiai panišką baimę. Paprastai nemalonūs pojūčiai prasideda nuo 120 dB galingumo, traumuojantys - nuo 130 dB, mirtini – virš 180 dB. Dauguma gyvybiškai svarbių žmogaus organų yra tarsi biologinių virpesių kontūrai ir rezonatoriai (jie turi savo svyravimo dažnį nuo 1 iki 100 Hz). „Infragarso bangų naudojimas dažniais, matuojamas hercais, kaip ne kartą buvo minėta literatūroje, leidžia sukurti realius ginklus, galinčius paveikti žmogaus psichiką ir kūną“ - savo straipsnyje „Uždrausti kurti ir gaminti naujų tipų masinio naikinimo ginklus" rašė akademikas A.V. Fokinas. Ir jei atsižvelgsime į infragarso bangų savybę prasiskverbti pro plytas, betoną bei šarvus, tai logiška sukurti išskirtinai prieš žmogų veiksmingą ginklą. Todėl mokslininko reikalavimas uždrausti jo kūrimą yra visiškai savalaikis. Akustinis ginklas laikomas viena perspektyviausių nemirtino ginklo rūšių.

Yra žinoma, kad žemo dažnio infragarsas, nukreiptas į žmones, sukelia paniką, atima iš jų sveiką protą ir sukelia širdies bei nervų sistemos veiklos sutrikimus. Tuo pačiu metu jis puikiai prasiskverbia per sienas į giliausias slėptuves, bunkerius, pro šarvus ir brustverus. Tokios žalojančios gaminių savybės negalėjo nesudominti atitinkamų žinybų. I. Cariovas rašo: „Spaudoje pasirodė leidiniai, pasakojantys apie projektavimo biurus, kuriuose buvo kuriami nuotolinio poveikio prietaisai žmogaus psichikai paveikti; remiantis buvusio TSRS (SSRS) KGB darbuotojo liudijimu, buvo paviešinta informacija apie specialius generatorius, kurie ilgą laiką buvo naudojami apšvitinti atskirus butus dideliuose miestuose”. Ši informacija buvo visiškai patvirtinta. 

 

Jau daugiau nei pusę amžiaus tiek Rusijoje, tiek JAV jėgos struktūros eksperimentuoja su naujomis technologijomis. Amerikiečių žurnalo „Microway News“ redaktorius Luis Slizen rašo: „Žmogaus organizmas - tai elektrocheminė sistema ir ją veikiantys prietaisai jau sukurti“. Natūralu, kad mūsų aukštųjų technologijų šalyje kariškiai negalėjo nesidomėti tokiais prietaisais. Darbai šioje srityje vykdomi daugiau nei 30 metų ir apgaubti paslapties šydu. Jais užsiėmę laboratorijos kai kuriuose universitetuose ir penkiuose karinių tyrimų centruose. Jais užsiėmę laboratorijos kai kuriuose universitetuose ir penkiuose karinių tyrimų centruose. Šie eksperimentai prasidėjo dar 1965 m., tačiau apčiuopiamų rezultatų mokslininkai pasiekė tik 1980 m., kai buvo sukurti specialūs mikrobangų generatoriai, galintys siųsti žmonių smegenims komandas, valdančias jų elgesį. Be to, valdymo prietaisas yra kompaktiškas, tai yra, jį lengva perkelti iš vieno objekto į kitą. Šis karinės technikos stebuklas vadinamas impulsiniu – banginiu miotronu. Spinduliavimą nukreipus tiesiai į žmogų iš arti, galima visiškai nuslopinti jo valią ir paralyžiuoti. Šiam prietaisui kariškiai prognozuoja šviesią ateitį.

 

TSRS kariškiai dideliais mastais išbandė psichotroninį ginklą su „žmogiškąja medžiaga“, nes su žmonėmis Tarybų Sąjungoje (Sovietų Sąjungoje) nebuvo priimta ceremonytis. Tik dešimtajame XX a. dešimtmetyje tapo žinoma, kad TSRS nacionalinės programos rėmuose buvo sankcionuoti ypatingai slapti tyrinėjimai siekiant “ ištirti, įdiegti ir techniškai ištobulinti bioenergetinio poveikio priemones šalies gynybos ir saugumo sumetimais”. Tam tikslui daugelyje mokslinių tyrimų institutų buvo atidaryti slaptoms tarnyboms pavaldūs filialai. Šiems filialams, institutams, skyriams išlaikyti buvo skiriamos astronominės sumos. Kiek žmonių buvo pasmerkti neteisėtam bei slaptam apšvitinimui neįmanoma apskaičiuoti ir dabar, nes Rusijoje iki šios dienos tęsiami psichotroninio ginklo bandymai.

 

Yra žinomi faktai, susiję su smegenų kodavimu aukšto ir žemo dažnio elektromagnetiniais generatoriais, biolokacine įranga, naudojant chemines ir biologines priemones, norint sukurti kontroliuojamą „žmogiškąją medžiagą“. Bandomųjų apdorojimas pradedamas nuo jų gebėjimo priešintis žlugdymo. Tai yra svarbiausia. Išjunkite žmogaus savikontrolę – ir jūs valdote  žmogaus psichiką, tai yra, dabar galite su juo daryti viską, ką norite. „Išjungti“ sąmonę, o dar net keliems iš karto - nelengva. Todėl apdorojimas prasideda nuo elektromagnetinio, akustinio, torsioninio spinduliavimo srauto pasiuntimo. Po tokio galingo poveikio žmogus visiškai praranda savikontrolę ir, jei lieka gyvas, tai tampa valdomas. 

 

Šeštajame - septintajame XX a.  dešimtmetyje Rusijoje prasidėjęs tragiškas psichiatrijos išsigimimas tebesitęsia iki šiol, tokiu būdu buvo padėtas teorinis pagrindas psichiatrinėms represijoms. Atsirado ištisa karta gydytojų, automatiškai pripažįstančių žmones nepakaltinamais, pagal bet kokio biurokrato nurodymą, dažniausiai  nustatant diagnozę „šizofrenija“. 

 

Oficialioji psichiatrija, atstovaujama Valstybinio socialinės ir teismo psichiatrijos mokslinio centro, pavadinto prof. V.P. Serbskio vardu ir Rusijos psichiatrų draugija, išdidžiu tylėjimu, iliuzinės gerovės fasadu, pridengia baudžiamosios psichiatrijos pagrinduose glūdintį puvinį - taip pat, kaip malonios išvaizdos tvarkdariai saugo įėjimą į viešnamį. Baudžiamoji psichiatrija, psichiatrija, žeminanti žmogaus orumą ir nepaisanti jo teisių, mūsų šalyje, deja, yra nemirtinga ir iki šiol tebeveikia paslapčia nuo visuomenės. 1988 m., TSRS Sveikatos apsaugos ministerijos žinioje buvo 16 specialių psichiatrijos ligoninių, priklausančių TSRS Vidaus reikalų ministerijai. Psichiatrinėje įskaitoje buvo įregistruota 776 tūkst. pacientų. Baisios represijos psichiatrijos srityje, neturinčios analogų pasaulinėje praktikoje, turi amžinai išlikti mūsų atmintyje. Nuo 1993 m. galiojantis „Įstatymas dėl psichiatrinės pagalbos ir piliečių teisių užtikrinimo ją teikiant“ yra deklaratyvaus pobūdžio ir negarantuoja jokių teisių. Elektromagnetinių laukų ir akustinių bangų poveikio žmogaus psichosomatikai mokslinių tyrinėjimų rezultatai visiškai sutampa su psichotroninio ginklo aukų pojūčiais. Abiem atvejais pasireiškia: ūmus galvos skausmas, tarsi galva būtų apkaustyta metaline juosta; galvos svaigimas; spaudimas į ausų būgnelius; pilvo ertmės ir krūtinės ląstos, atskirų raumenų grupių virpesiai (vibracija); burnos džiūvimas; dantų ir dantenų skausmai; sunkumas ryjant maistą; drėkstančios rankos; kaulų ir raumenų skausmai; galūnių drebulys; skausmingi pojūčiai reprodukcinėje (lytinėje) sistemoje; aritmija; arterinio kraujospūdžio padidėjimas ar sumažėjimas; regėjimo aštrumas sumažėjimas; kosulys; kūno temperatūros padidėjimas ar sumažėjimas; koma; niežulys; audinių plyšimas; kalbos moduliacija; baimės, nerimo būsena ir t.t. 

 

Kryptingai apšvitinant, aukščiau paminėtus pojūčius galima lengvai valdyti, juos ženkliai išplėsti, kryptingai veikti bet kurią smegenų ir kūno dalį, žmogų naudoti kaip radijo bangomis valdomą modelį. Dirbtinai sukurtų ligų ir eksperimentuose dalyvavusių žmonių sveikatos sužalojimų sąrašas visiškai sutampa su sąrašu ligų ir sveikatos sužalojimų žmonių, paveiktų elektromagnetine ar akustine spinduliuote. Pagal šį sąrašą dažniausiai paplitę yra: piktybiniai navikai; širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimai; kraujo krešėjimas ar suirimas; smegenų ligos; mirtini periferinės ir centrinės nervų sistemos funkciniai pokyčiai bei pažeidimai; akių ligos; lytinių organų ligos; raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai; kaulinio audinio irimas; organų pažeidimas ar plyšimas; raumenų atrofija; endokrininės sistemos pažeidimas; odos pažeidimas; trofiniai pažeidimai - plaukų slinkimas, nagų lūžinėjimas  ir t.t.. 

 

Praktiškai visos žmogaus psichoprogramavimo technologijos numato privalomą šiurkštų asmens psichoenergetinio centro apdorojimą, kuris apima: širdį; organus esančius pilvo srityje; lytinius organus; prostatos liauką; gimdą ir jos priedus; stuburą; smegenėles; kairįjį ir dešinįjį smegenų pusrutulius; kaktinę sritį; regėjimo; kitus jutimo organus ir balso stygas. Sunkiam kūno sužalojimui priskiriami sveikatos sutrikimai, susiję su visišku profesinio darbingumo praradimu, atsiradę po apšvitinimo siekiant pakenkti,  draudžiamu naudoti spinduliuotuvu. Apšvitinus auką elektromagnetine spinduliuote, viršijančia didžiausią leistiną normą, ji neišvengiamai gauna neįgalumo grupę, kuri neleidžia jai atlikti savo pareigų ir apskritai prarandamas darbingumas. Atsižvelgiant į didžiųjų galvos smegenų pusrutulių žievės ir pagumburio svarbų vaidmenį vykdant žmogaus technines funkcijas, galima tikėtis, kad, ilgalaikis didžiausių leistinų radiacijos dozių poveikis siekiant pakenkti, gali sukelti psichikos sutrikimus, įskaitant sąlyginio refleksinio aktyvumo pokyčius, elgsenos reakcijas, trumpalaikės ir ilgalaikės atminties būsenas, įvairių smegenų struktūrų bioelektrinio aktyvumo pokyčius. Taip pat tokio prietaiso pagalba pasąmonės lygmenyje galima įteigti žmonėms svetimas mintis ir taip kontroliuoti jų veiksmus. Žinomas „kietas“ ir „švelnus“ psichoprogramavimas. Kietą „zombį“ dažnai galima atpažinti pagal  elgesio manierų „eksterjerą“: veido mimikos neatikimą žodžiais išreikštoms emocijoms, neįprastą akių baltymų spalvą, vangias balso intonacijas, netaisyklingą kalbą, negebėjimą susikaupti, reakcijų sulėtėjimą. „Minkštas“ zombis niekuo nesiskiria nuo visų kitų žmonių. Profesionalus zombinimas yra nepaprastai sudėtingas ir reikalauja nuodugnaus objekto psichofiziologijos ištyrimo, specialios medicininės ir kompiuterinės įrangos naudojimo, koduotojų - hipnotizuotojų, kurie išmano daugiapakopės hipnozės techniką, įtraukimą. 

 

Psichotroninėje „matrioškoje“ yra kelios visiškai skirtingos asmenybės. Pereinant nuo vienos prie kitos, keičiasi manieros, eisena, šypsena, akių išraiška. Zombinimui būdingas žmogaus atminties sutrikdymas, kuris gali būti atliekamas slaptai, per atstumą, naudojant elektromagnetinį spinduoliuotuvą arba naudojant kontaktinį objekto apdorojimą elektrošoku. Norint sunaikinti atminties neuronus, per žmogaus galvą praleidžiami labai skausmingi 150 voltų elektros impulsai, dešimtis kartų galingesni nei įprastinėje elektros impulsų terapijoje. 

 

Norint greičiau apdoroti, tiriamasis yra paveikiamas narkotikais ir antipsichoziniais vaistais, kurie slopina jo valią (pvz., aminazinas). Kaip minėtų zombinimo metodikų patvirtinimą, galime apžvelgti keletą praktikoje naudojamų metodų.

 

1-as metodas:

• asmuo pašalinamas iš jo buvusios aplinkos, visiškai nutraukiant kontaktus su ja;

• dienos režimas turi visiškai prieštarauti jo ankstesniems įpročiams;

• aktyviai provokuojamas nepasitikėjimas visais, kurie supa auką;

• vykdomi nuolatiniai diskreditavimo veiksmai (manipuliavimas, pašaipos);

• dieta, kurioje daugiausia yra angliavandenių ir nėra baltymų, primaišant sąmonę aptemdančių vaistų (aminazino) ir privalomo miego trūkumo;

• pasiekus buko abejingumo būseną, atliekamas būtinas kodavimas, taikant aktyvią įtaigą ar hipnozę.

 

2-as metodas. Ši variantas susideda iš tokių trijų nuoseklių etapų:

• smegenų plovimas (atminties išvalymas nuo to, kas anksčiau buvo suvokta, laiko-erdvės orientyrų laužymas, abejingumo tiek praeičiai, tiek ateičiai sukėlimas);

• žodinis kodavimas (aktyvus poveikis psichikai, į kurią įvedamos tam tikros idėjos ar nuostatos);

• užtvirtinimas (poveikio įsisavinimo kontrolė).

 

Šių fazių įgyvendinimo technika paprastai yra tokia: naudojama hipnozė ir stiprūs migdomieji vaistai (pvz., barbamilas su aminazino priemaišomis). Pateiktą informaciją patvirtina kitų valstybių žvalgybos tarnybų užverbuoti arba į kitas šalis pabėgę TSRS ir Rusijos specialiųjų tarnybų darbuotojai, karininkai (GRU, KGB - FSB) ir užsienio žvalgybos tarnybos: generolas Poliakovas; generolas Kaluginas; pulkininkas Zaporožskis; majoras Suvorovas-Rezunas (pabėgo į Angliją); pulkininkas Stanislavas Lunevas (pabėgo į JAV 1992 m.); papulkininkis Olegas Gordievskis; Valerijus Martynovas; Borisas Južinas; Sergejus Motorinas; Sergejus Tretjakovas (pabėgo 2000 m. spalio mėn. į JAV) ir daugelis kitų. KGB generolas Olegas Danilovičius Kaluginas patvirtina serijinę gamybą ginklų, veikiančių per spinduliuotę (psichotroninę) siekiant masiškai pakenkti, kuriuos naudojo TSRS KGB darbuotojai. Be to, jis teigia, kad TSRS KGB darbuotojai vykdė baudžiamąsias funkcijas, padedant gydytojams-psichiatrams. Daugelis Rusijos mokslininkų patvirtina elektromagnetinių ir infragarsinių, ultragarsinių spinduliuotuvų, siekiant pakenkti (žalojanti radiacija), tyrimų atlikimą. Sedleckis V.A. patvirtino, kad nuo 1982 m. Rusijoje pradėti kurti užhorizontinių radiolokacinių kompleksų sistema. Netrukus paaiškėjo, kad į kompleksą įtrauktos fazinės antenos taip pat gali veikti spinduliavimo režimu. Šiuo atveju, sukuriamas vieningas psichotroninis laukas, galintis paveikti žmogaus sąmonę. Tokios antenos buvo sukurtos Černobylyje ir Krasnojarske-26. 

 

Jos yra sistemos, vadinamos “Šar” (Rutulys), dalis. Ji skirta žmogaus smegenų teta ritmo ir delta ritmo kontrolei. Krasnojarsko-26 spec. rajone atliekami darbai su spinduoliuotuvais, žalojančiais žmogaus psichiką ir organizmą. Psichotronikos tobulinimo srityje dirbo daugiau nei 20 institutų.

 

TSRS Aukščiausiosios Tarybos Mokslo ir technologijų komiteto nutarimu, pagrindine šalies organizacija, atsakinga už darbus netradicinių laukų srityje, paskirtas Tarpšakinis mokslo ir technikos centras „Vent“, kuris anksčiau vadinosi TSRS Valstybinio mokslo ir technologijų komiteto netradicinių technologijų centru. Centro pateiktos ataskaitos skyriuje „Pagrindinės tyrimų kryptys“ tiesiogiai kalbama apie torsioninių spinduliuotuvų medicininį-biologinį ir psichofiziologinį poveikį kariuomenei ir gyventojams per atstumą. 1991 m. liepos 4 d. TSRS Aukščiausiosios Tarybos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto nutarime Nr. 58 pažymimas Karinės-pramoninės komisijos prie TSRS Ministrų kabineto finansuojamas spinorinių ir leptoninių laukų tyrimas pagal Krašto apsaugos ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos ir TSRS KGB liniją ir rekomenduojama: “Pasiūlyti  pateikti Valstybinei karinių-pramoninių klausimų komisijai prie TSRS Ministrų kabineto, TSRS Gynybos ministerijos, Valstybinio TSRS mokslo ir technologijos komiteto, TSRS gynybos pramonės ministerijos, SSRS atominės energetikos ministerijos duomenis apie finansavimo mastą ir šaltinius darbui su „spinoriniais“ laukais, „mikroleptoniniais“ laukais ir “su tuo susijusiais klausimais“. ISTC „Vent“ direktorius fizikos- matematikos mokslų daktaras A.E. Akimovas išrado spinorinį-torsioninį generatorių, skleidžiantį piltuvo formos sukimosi spindulius, galinčius „išjungti“ prietaisus (įskaitant savinusitaikančias sistemas). Nuo tokio poveikio išsijungia ne tik prietaisai, bet ir žmogaus psichika bei visas organizmas. A.E. Akimovas patvirtino, kad eksperimentiniams darbams jau organizuota gamyklinė torsioninių generatorių gamyba. 

 

V. Šepilovas iš Maskvos centro „Eniotechnika“ praneša apie turimus kovininus psichotroniniius generatorius, gebančius labai tiksliai pažeisti gyvybines žmogaus kūno funkcijas - kvėpavimą, širdies ir kraujagyslių sistemą, neuroninius ryšius. Psichotroniniai generatoriai, pagal V. Ščepilovo apibrėžimą, yra techninės specializuotos sistemos, kurių svarbiausias komponentas yra specialiai organizuotų nevienalyčių laukų šaltiniai, generuojantys silpnus banginius procesus, galimai rezonansinius subtilių smegenų ir nervų sistemos mechanizmų atžvilgiu. Specialiai parinkti operatoriai, ypatingai jautrūs šiems rezonansams, sugeba nukreipti sugeneruotus laukus į norimą objektą ir sukelti jame tam tikras susijaudinimo būsenas, kurios skiriasi nuo įprastų. Toliau operatorius, palaikydamas šį naują režimą, moduliuoja, formuoja, nustato tam tikrą būseną. Ypatingą generatorių kovai su termitais (autorinis liudijimas Nr. 139307 ) sukūrė profesorius G. Bogdanovas. Šio aparato spinduliuotė sunaikina vabzdžius, paralyžiuodama jų nervų centrus. Tačiau pakeitus dažnių diapazoną tas pats poveikis gali būti ir žmogui. Gynybos firma MPO „Vympel“ sukūrė blasterio prototipą - legendinį ginklą iš mokslinės fantastikos romanų. Mažame įrenginyje yra tik dvi keturių su puse voltų baterijos, o šūvio galia siekia 200 kW. Gaminys efektyviai pažeidžia žmogaus organizmą per atstumą. Maskvos srities tyrimų ir gamybos įmonė „Istok“ surenka mikrobangų generatorius, įvairius keitiklius, stiprintuvus ir kitą įrangą, skleidžiančią elektromagnetinį lauką. Grupė didžiausios mūsų šalies (Rusijos) gynybos įmonės MKB „Electron“ mokslininkų padarė sensacingą atradimą. Biomedicinos skyriuje, kuriam vadovavo V. Kvartalnovas, buvo atrasta, kad lazerio spinduliuotėje yra vadinamoji psi-kvantinė spinduliuotė. Žmogaus kraujyje, esant jo poveikiui, vyksta raudonųjų kraujo kūnelių išsigimimas. Dėl to iš esmės sunaikinama žmogaus imuninė sistema. Tai yra AIDS naujoje pakuotėje. Šiuos duomenis patvirtina MKB „Electron“ generalinis direktorius Leonidas Vilenčikas. 

 

Aukštos kažkada slaptų objektų tvoros tapo pakankamai skaidrios, ir tokios technologijos jau naudojamos nusikalstamiems tikslams, prie to prisideda ir labai maži, grynai simboliniai mokslininkų atlyginimai. Specialistai teigia, kad šiuo metu įvairūs psichiką ir žmogaus kūną veikiantys prietaisai ir įrenginiai gaminami visiškai nekontroliuojamai. Jie išradinėjami ir konstruojami Rusijos Federacijoje įvairioms įmonėms ir užsienio organizacijoms pagal sutartis. Psichoteroro aukų kreipimesi į Rusijos parlamentą yra reikalavimas „uždrausti ir sunaikinti Rusijoje visus bioenergetinius ginklus, galinčius per atstumą daryti bet kokį poveikį žmogaus protinei ir psichinei veiklai, padarant nepataisomą žalą žmogaus gyvybei ir sveikatai“. Šalia kitų reikalavimų - „nedelsiant sustabdyti psichinį terorą, vykdomą valstybinių organų ir mokslo mafijos“, taip pat į baudžiamosios teisės aktus įtraukti straipsnius, „numatančius bausmę už psichotroninio ir leptoninio ginklo naudojimą Rusijos teritorijoje“. Kreipimasis baigiasi šiais žodžiais: „Šiandieną esame žudomi mes, rytoj toks pats likimas gali ištikti jus ir jūsų vaikus“. Tūkstančiai piliečių kreipiasi į valstybės ir teisėsaugos institucijas prašydami padėti apsisaugoti nuo užpuolimų, naudojant įvairaus tipo spinduliuotuvus, naudojamus kaip nusikaltimo įrankius ir keliančius realią grėsmę piliečių gyvybei ir sveikatai. Tačiau dabar pareigūnai neturi laiko: vyksta valstybės turto perskirstymas, valstybė vėl pamiršo apginti savo piliečius. 

 

Pačioje 1992 m. pradžioje buvo paskelbtas pareiškimas, raginantis uždrausti naudoti generatorius kaip ginklą (40). Ją pasirašė mokslo centrų „Hipokratas“ ir „Biotechnika“ vadovai, Rostovo medicinos instituto katedrų vedėjai, profesoriai, mokslų daktarai, rimti ir žinomi savo srities specialistai. Ukrainos nepriklausomų mokslininkų Lygos viceprezidentas profesorius V. A. Sedleckis taip pat palaiko iniciatyvą papildyti teisės aktus straipsniu dėl baudžiamosios atsakomybės už psichotroninio ir kitokio pobūdžio psichofizinio poveikio žmogui. Jis taip pat teigia, kad būtina suteikti teisinę pagalbą piliečiams, kurie buvo užpulti naudojant šiuos įrenginius, kaip nusikaltimo įrankius. 

 

Pagrindine priežastimi to, kad daugelis žmonių nesupranta šios problemos, specialistai įvardija žalos “nepastebimumą” - spinduliuotė veikia mūsų organizmą, apeinant pojūčius. Mes negalime jos girdėti, pamatyti, liesti, bet tai visiškai nesumažina jos žalingos įtakos. Jeigu nebus imtasi skubių priemonių, mūsų laukia tragedija, nepalyginama su jokiu masiniu susirgimu, netgi su AIDS. Tolimesnė įvykių raida yra nenuspėjama, nes Rusijos Federacijos įstatymai nenumato atsakomybės už veiką padarytą naudojant įvairių rūšių draudžiamus naudoti spinduliuotuvus.

 

FEDERALINIS ĮSTATYMAS „Dėl ginklų“ (7 dalies 1 punktas, 6 straipsnis) - draudžia ginklų ir kitų daiktų, kurių žalingas poveikis pagrįstas elektromagnetine, šviesos, šilumine infragarsine ar ultragarsine spinduliuote ir kurių išvesties parametrai viršija dydžius, nustatytus Rusijos Federacijos valstybinių standartų ir atitinkančius Federalinės vykdomosios valdžios normas sveikatos apsaugos srityje, taip pat nurodytų ginklų ir daiktų, pagamintų už Rusijos Federacijos teritorijos ribų, naudojimą.

 

RF ĮSTATYMAS „Dėl sanitarinės- epidemiologinės gyventojų gerovės“ bei Sanitarinės taisyklės ir normos, Sanitarinės normos taip pat riboja tokio tipo spinduliuotuvų, uždraustų naudoti, apyvartą. 

 

Specialioji literatūra

1. Antipovas V. I. „Vidaus reikalų organų baudžiamoji-teisinė kova su kėsinimusi į visuomenės saugumą“. Kijevas. 1987 m.

2. „Astralinės kovos“ // Sovremennyj literator. Minskas. 1999 m.

3. Vinokurov I.V., Gurtovoi G.K. „Psichotroninis karas: nuo mito iki realybės“ // M: 1994 m.

4. Grinbergas M. S. „Tarybinė baudžiamoji teisė. Ypatingoji dalis. Nusikaltimai visuomenės saugumui “. - Sverdlovskas. 1974 m.

5. Kandyba V.M. „Kriminalinė hipnozė“ // 2 tomai Sankt-Peterburgas. 1999 m.

6. Kandyba V.M. „Hipnologijos pagrindai“ // 3 tomai. Sankt-Peterburgas. 1999 m.

7. Kandyba V.M. „Trys šimtai gilios hipnozės tec hnikų“ // 2 tomai Sankt Peterburgas. 2001 m.

8. „Ateities ginklai: naujausių karinių įvykių paslaptys“ // Literatūra. Minskas. 1998 m.

ir kt.

 

Jelenos Vsevolodovnos Blinnikovos-Viazemskajos nužudymas „Sokolinaja Gora“. Viena iš psichotroninio poveikio „aukų“, mokslininkė-fizikė ir Maskvos būsto ekologijos komiteto kolegė Jelena Vsevolodovna Blinnikova buvo rasta negyva 2007 m. rugpjūčio 27 d. Keista mirtis įvyko galimai rugpjūčio 22 dieną, jos bute Sokolinaja Gora 5-oje gatvėje, 27 name, 99 bute. Jos mirtis – panaši į nusikaltimą. Senos Viazemskių šeimos pagyvenusi moteris, nevyriausybinės organizacijos „Pulsar“ (Sokolinaja Gora 9-oji gatvė 23, kur ir buvo kuriami kariniai radarai ir generatoriai) fizikė, labai daug žinojo. Rugpjūčio pradžioje ji sakė, kad iš kaimyninių butų generatoriniu-magnetroniniu spinduliuotuvu (pagal jos žodžius, magnetronai vagiami iš „Saliuto“ gamyklos) vis stipriau smogiama per kojas, galvą (bangos 3-5 cm, 20 cm, 900 MHz ir kt., ultragarsas). Kai pagyvenę kaimynai ją rado jos buto virtuvėje, ji buvo su apsauginiu geležiniu šalmu ant galvos. Jeleną Vsevolodovną nužudė psichotroniniai nusikaltėliai. Jelena Blinnikova pranešė, kad neseniai Europos teismas Strasbūre priėmė nagrinėti bylą dėl generatorių ir pan. naudojimo žmonių atžvilgiu, todėl tokie specialistai-mokslininkai ir liudytojai kaip Jelena Vsevolodovna Blinnikova, matyt, pasirodė nereikalingi, kaip liudytojai teismo procese. Pranešame įgalioto pareigūno Turovskio Pavelo Ivanovičiaus telefoną: 365-43-30, Sokolinaja Gora 5-oji gatvė, namas 25a, jo vadovo A.Aleksejevo telefonas: 367-74-53,  Sokolinaya Gora Vidaus reikalų valdyba, telefonas:  369-08-22.  

bottom of page